ศูนย์ประสานและติดตามสถานการณ์น้ำ   กรมชลประทาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

                                    โทรศัพท์  0-2243-6956    โทรสาร 0-2243-6956, 0-2241-3350

                                    Webpage : http://www.rid.go.th/flood ,   E-mail : flood44@mail.rid.go.th

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________________________________________________________________________________

รายงานสรุปสถานการณ์น้ำจากอิทธิพลของพายุดีเปรสชั่น “หมุ่ยฟ้า”   

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2547

                            

1. สภาพอากาศและสภาพฝน

จากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “ หมุ่ยฟ้า ” ในบริเวณอ่าวไทย ที่เคลื่อนตัวในแนวทิศตะวันตก และได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชั่น  เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน เวลา 22.30 น.  ที่ อ.ท่าชนะ จ.ชุมพร  มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 55 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ด้วยความเร็วประมาณ 15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  เคลื่อนตัวทางตะวันตกค่อนไปทางเหนือผ่าน จังหวัดระนอง ออกสู่ประเทศพม่า และทะเลอันดามัน เมื่อเช้าวันที่ 26 พฤศจิกายน 2547 และสลายตัวเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำในเช้าวันเดียวกัน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เส้นทางเดินของพายุ”หมุ่ยฟ้า”                                  แผนที่อากาศ เช้าวันที่ 27 พ.ย.2547

ขณะนี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนไดแผ่ปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยแล้วและจะปกคลุมอ่าวไทยในวันนี้ ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนในระยะแรก ต่อจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงและมีลมแรง

 

จากอิทธิพลของพายุดีเปรสชั่น“ หมุ่ยฟ้า ”  ส่งผลให้เกิดปริมาณฝนตกหนักถึงหนักมากในคืนวันที่ 25 พฤศจิกายน 2547 ดังนี้

                                                                                        25 พ.ย.47              26 พ.ย.47

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   อ. เมือง                     วัดได้       173.4   มม.          78.1  มม.

                                       อ.บางสะพานน้อย   วัดได้      130.0   มม.              0   มม.

จังหวัดชุมพร                 อ.เมือง                    วัดได้      77.8    มม.           34.8  มม.

                                       อ.ท่าแซะ                   วัดได้       157.7   มม.           30.9  มม.

                                       อ.ละแม                    วัดได้       74.5     มม.             9.9  มม.

                                       อ.ปะทิว                    วัดได้      127.7   มม.         122.7 มม.

                                                               อ.สวี                         วัดได้       84.9    มม.          120.2 มม.

                        จังหวัดระนอง                อ.กระบุรี                    วัดได้      87.4     มม.              0   มม.

                                                               อ.กะเปอร์                 วัดได้      60.9     มม.              0   มม.

                        จังหวัดนครศรีธรรมราช  อ.ท่าศาลา                 วัดได้      100.5   มม.         23.5   มม.

                                                               อ.สิชล                       วัดได้       64.0     มม.             0   มม.

                                                               ฝายคลองท่าเรือรี     วัดได้      74.6     มม.             0   มม.

                                                               ฝายคลองท่าจันทร์   วัดได้      60.5     มม.             0   มม.

                        จังหวัดสุราษฎร์ธานี        อ.ไชยา                      วัดได้       102.7   มม.           4.6   มม.

            รายละเอียดสภาพฝนของกรมอุตินิยมวิทยา  ระหว่างวันที่ 24 -26 พ.ย.47  ดังตารางที่แนบ

2. สภาพน้ำท่า - น้ำท่วม

จ.ชุมพร  จากสภาพฝนที่ตกหนัก (25 พ.ย.47)  ทำให้เกิดน้ำท่วมขังในที่ลุ่มต่ำในเขต อ.ปะทิว บริเวณ ต.ชุมโค ต.ปากคลอง ต.เขาไชยราช และพื้นที่รอบๆสนามบินชุมพร  ส่วนสภาพน้ำในคลองท่าแซะ  คลองรับร่อ  และคลองท่าตะเภา ที่บ้านวังครก  อยู่ในสภาวะปกติ  มีระดับน้ำเพิ่มขึ้น 0.40 – 1.60 เมตร  

อ.ประทิว มีน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มและพื้นที่การเกษตรเล็กน้อย ระดับน้ำสูงเฉลี่ย 0.30 ม. ถนนทุกสายสามารถสัญจรไปมาได้ ขณะนี้ระดับน้ำได้ลดลง จะเข้าสู่สภาวะปกติใน 1-2 วัน

อ.สวี น้ำท่วมพื้นที่การเกษตร สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว

จ.ระนอง    สภาพน้ำในคลองธรรมชาติอยู่ในเกณฑ์ปกติ  ไม่มีสภาพน้ำท่วมขัง

จ.สุราษฎร์ธานี  จากสภาพฝนที่ตกหนัก ( 25 พ.ย.47) ทำให้เกิดสภาพน้ำท่วมขังบางส่วนในเขต อ. ไชยา  แต่ไม่เกิดความเสียหายกับพื้นที่เพาะปลูกแต่อย่างใด  ส่วนสภาพน้ำในคลองธรรมชาติยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ 

จ.นครศรีธรรมราช  ในเขตอำเภอที่มีฝนตกหนักระดับน้ำในคลองธรรมชาติสายต่างๆ  มีระดับน้ำเพิ่มขึ้นเล็กน้อย