ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน
 สายด่วน 1460 / โทรสาร 0-2241-3350, 0-2243-1098, 0-2243-6956, 0-2241-3350, 0-2243-1098
URL   hydrology.rid.go.th/wmsc , www.kromchol.com

====================================================================================

สรุปสถานการณ์น้ำ รายวัน
คลิ๊กเพื่อเลือกวันที่

ข้อมูล รายงานสถานการณ์น้ำ มีการปรับปรุงทุกวัน

ตั้งแต่ เวลา 9.30 น เป็นต้นไป

ก่อนหน้านั้นให้เลือกดูข้อมูลย้อนหลังไปก่อน