ข่าวกรมชลประทาน
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  ศูนย์ประสานและติดตามสถานการณ์น้ำ
โทร./ โทรสาร 0 2243 6956 , 0 2241 3350
กรมชลประทาน www.rid.go.th , www.kromchol.com
                 
¨ ประตูระบายน้ำบรมธาตุซ่อมแซมเสร็จแล้ว เปิดให้เรือผ่านไปมาได้ตามปกติ 24 กรกฎาคม 2547
¨ ฝนทิ้งช่วงใกล้สิ้นสุด เริ่มเข้าสู่ช่วงฝนตกชุกมากขึ้น 23 กรกฎาคม 2547
¨ ภาพข่าว : หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ขุดลอกคลองชลประทาน 23 กรกฎาคม 2547
¨ กรมชลฯ ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมือน้ำท่วมภาคตะวันตก-ภาคใต้ตอนบน 20 กรกฎาคม 2547
¨ กรมชลฯ จัดประชุมเตรียมความพร้อมรับมือน้ำท่วมภาคตะวันตก-ภาคใต้ตอนบน 15 กรกฎาคม 2547
¨ กรมชลฯ ระบายน้ำอ่างเก็บน้ำลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อรองรับช่วงฤดูฝน 12 กรกฎาคม 2547
¨ สถานการณ์น้ำเน่าเสียในแม่น้ำน่านล่าสุด 12 กรกฎาคม 2547
¨ กรมชลฯเร่งดำเนินโครงการผันน้ำแม่งัดฯ –แม่กวงฯแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ 9 กรกฎาคม 2547
¨ ระยะนี้ฝนทิ้งช่วง เขตชลประทานไม่ขาดน้ำ 7 กรกฎาคม 2547
¨ ระบายน้ำเขื่อนภูมิพลเพิ่มอีก ช่วยเจือจางน้ำเสีย 4 กรกฎาคม 2547
¨ กรมชลฯประสาน กฟผ.ระบายน้ำเขื่อนสิริกิติ์เพิ่ม เจือจางน้ำเสียแม่น้ำน่าน 2 กรกฎาคม 2547
¨ กรมชลฯ เตรียมก่อสร้างอุโมงค์ผันน้ำแม่งัดฯ-แม่กวงฯ จังหวัดเชียงใหม่ 1 กรกฎาคม 2547