ข่าวกรมชลประทาน
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  ศูนย์ประสานและติดตามสถานการณ์น้ำ
โทร./ โทรสาร 0 2243 6956 , 0 2241 3350
กรมชลประทาน www.rid.go.th , www.kromchol.com
   
¨ แม่สอดเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว 26 มิถุนายน 2547
¨ สถานการณ์น้ำท่วมแม่สอดเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว 16.40 น. 25 มิถุนายน 2547
¨ สถานการณ์น้ำท่วมแม่สอดลดลงแล้ว 11.45 น. 25 มิถุนายน 2547
¨ น้ำท่วมแม่สอดยังทรงตัว ยืนยันอ่างฯแม่สอดแข็งแรงดี ส่วนน้ำชีระดับน้ำสูงขึ้นเร็วกว่าปกติ 25 มิถุนายน 2547
¨ สถานการณ์น้ำท่วมแม่สอด น้ำในอ่างฯแม่สอดยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 24 มิถุนายน 2547
¨ แผนที่แสดงพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม แม่สอด และแม่ระมาด 24 มิถุนายน 2547
¨ สถานการณ์ล่าสุดแม่สอด 16.30 น. 23 มิถุนายน 2547
¨ แม่สอดและแม่ระมาดท่วมอีกแล้ว กรมชลฯเร่งแก้ไขท่อระบายอุดตัน 23 มิถุนายน 2547
¨ ภาพข่าว : น้ำท่วมพิษณุโลก 20 มิถุนายน 2547
¨ ภาพข่าว : น้ำท่วมแพร่ 19 มิถุนายน 2547
¨ ภาพข่าว : น้ำท่วมสุโขทัย 19 มิถุนายน 2547
¨ กรมชลฯ เร่งระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยารับน้ำเหนือ 19 มิถุนายน 2547
¨ กรมชลประทานระดมความคิดหน่วยงานต่างฯ เตรียมความพร้อมรับมือน้ำท่วมภาคกลาง 18 มิถุนายน 2547
¨ สถานการณ์น้ำล่าสุดที่จังหวัดสุโขทัย 18 มิถุนายน 2547
¨ น้ำป่าไหลหลาก ท่วมเมืองแพร่ ผลจากฤทธิ์ “จันทู” 17 มิถุนายน 2547
¨ สรุปสถานการณ์น้ำ หลัง “จันทู” ถล่ม และให้ระวังพายุลูกใหม่ 16 มิถุนายน 2547
¨ กรมชลประทาน ส่งเครื่องสูบน้ำช่วยน้ำท่วมสุรินทร์ และพิษณุโลก 15 มิถุนายน 2547
¨ ชลประทาน  พร้อมรับมือพายุ “จันทู” 14 มิถุนายน 2547
¨ สถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ 12 มิถุนายน 2547
¨ กรมชลฯ ระดมความคิดเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือน้ำท่วมภาคตะวันออก 9 มิถุนายน 2547
¨ กรมชลฯ ระดมความคิดเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือน้ำท่วมเหนือ 7 มิถุนายน 2547
¨ ระวังน้ำท่วมฉับพลันบริเวณภาคใต้ตอนบน ก้นอ่าวไทย และภาคตะวันออก 4 มิถุนายน 2547
¨ กรมชลประทาน จัดประชุมเตรียมรับมือน้ำท่วมภาคเหนือ 3 มิถุนายน 2547
¨ กรมชลประทาน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมเตรียมรับมือน้ำท่วมภาคอีสาน 1 มิถุนายน 2547