อ่างเก็บน้ำเขื่อนแก่งกระจาน

 

 

 

 

 

ทั่วไป

ภาค......................................................................

โครงการ................................................................

พิกัด    Lat.............................................................

          Long...........................................................

          UTM  N.......................................................

                   E ......................................................

                  Zone...................................................

          SHEET........................................................

          SERIES.......................................................

ตำบล....................................................................

อำเภอ...................................................................

จังหวัด......................................................... เพชรบุรี

ลุ่มน้ำ-รหัส....................................................... เพชร

แม่น้ำ-รหัส..............................................................

เริ่มก่อสร้าง-เสร็จปีพ................................ 2504-2509

ปรับปรุงปี...............................................................

 

ลักษณะอ่างเก็บน้ำ

ระดับน้ำสูงสุด................................. +102.70 ม.(รทก.)

ปริมาตรน้ำที่ระดับสูงสุด........................ 930 ล้าน ลบ.ม.

ระดับน้ำเก็บกักปกติ........................... +99.00 ม.(รทก.)

ปริมาตรน้ำที่ระดับเก็บกักปกติ................. 710 ล้าน ลบ.ม.

ระดับน้ำต่ำสุด................................... +75.00 ม.(รทก.)

ปริมาตรน้ำที่ระดับต่ำสุด.......................... 67 ล้าน ลบ.ม.

ปริมาตรน้ำใช้การได้............................. 643 ล้าน ลบ.ม.

 

เขื่อน

ประเภทเขื่อน...........................................................

สูง........................................................................

ระดับสันเขื่อน..........................................................

ความยาวสันเขื่อน.....................................................

ความกว้างสันเขื่อน...................................................

ความกว้างฐานเขื่อน..................................................

ปริมาตรเขื่อน..........................................................

 

อาคารประกอบ

อาคารระบายน้ำล้นใช้งาน (Service Spillway)

ประเภท..................................................................

ขนาด....................................................................

จำนวน...................................................................

ระดับสันฝาย...........................................................

อัตราระบายน้ำสูงสุด.................................................

                     รอบ................................................ปี

อุทกวิทยา

พื้นที่รับน้ำฝน................................................................

ความยาวลำน้ำ..............................................................

ปริมาณฝนปีเฉลี่ย...........................................................

พื้นที่ผิวน้ำที่ระดับเก็บกักปกติ......................... 47.00 ตร.กม.

ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ รายปีสูงสุด....................................

                               รายปีเฉลี่ย....................................

                               รายปีต่ำสุด....................................

ประมาณน้ำนองสูงสุดออกแบบไหลลงเขื่อน.........................

                                                       รอบ………………….ปี

 

อาคารระบายน้ำล้นฉุกเฉิน (Emergency Spillway)

ประเภท.......................................................................

ขนาด..........................................................................

จำนวน.........................................................................

ระดับสันฝาย.................................................................

อัตราระบายน้ำสูงสุด.......................................................

                   รอบปี.......................................................

 

อาคารระบายลงลำน้ำเดิม (River Outlet)

  ประเภท.......................................................................

  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง..................................................

  ชนิด...........................................................................

  ความยาวท่อ.................................................................

  ระดับธรณีท่อ................................................................

  อัตราระบายน้ำสูงสุด.......................................................

  อัตราระบายน้ำสูงสุด(โดยไม่มีผลกระทบด้านท้ายน้ำ).............

 

อาคารบังคับน้ำเข้าคลองชลประทาน (Canal Outlet)

ฝั่งซ้าย

ชนิด...........................................................................

ขนาด..........................................................................

อัตราระบายน้ำสูงสุด.......................................................

  ระดับธรณีท่อ................................................................

 

ฝั่งขวา

ชนิด...........................................................................

ขนาด..........................................................................

อัตราระบายน้ำสูงสุด.......................................................

  ระดับธรณีท่อ................................................................

 

พื้นที่รับประโยชน์

พื้นที่ทั้งหมดของโครงการ................................................

พื้นที่ชลประทาน............................................ 336,000 ไร่