อ่างเก็บน้ำทับเสลา 

 

 

 

 

ทั่วไป

ภาค.................................................................... กลาง

โครงการ.................... โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา

พิกัด    Lat.................................................... 15° 3’ 12”

          Long  .............................................. 99° 26’ 46”

          UTM  N............................................................

                   E ...........................................................

                  Zone........................................................

          SHEET.............................................................

          SERIES............................................................

ตำบล................................................................... ระบำ

อำเภอ............................................................... ลานสัก

จังหวัด............................................................ อุทัยธานี

ลุ่มน้ำ-รหัส...................................................... สะแกกรัง

แม่น้ำ-รหัส.................................................. ห้วยทับเสลา

เริ่มก่อสร้าง-เสร็จปีพ..................................... 2528-2531

  ปรับปรุงปี………………………………………………………….

 

  อุทกวิทยา

พื้นที่รับน้ำฝน..................................... 534 ตารางกิโลเมตร

ความยาวลำน้ำ........................................... 140 กิโลเมตร

ปริมาณฝนปีเฉลี่ย............................. 1,486.00 มิลลิเมตร/ปี

พื้นที่ผิวน้ำที่ระดับเก็บกักปกติ.................. 19 ตารางกิโลเมตร

ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ รายปีสูงสุด.......... 350.00 ล้าน ลบ.ม.

                               รายปีเฉลี่ย.......... 118.48 ล้าน ลบ.ม.

                               รายปีต่ำสุด............ 29.00 ล้าน ลบ.ม.

ประมาณน้ำนองสูงสุดออกแบบไหลลงเขื่อน.........................

                                          รอบ............................... ปี

 

ลักษณะอ่างเก็บน้ำ

ระดับน้ำสูงสุด.................................... +156.98 เมตร รทก.

ปริมาตรน้ำที่ระดับสูงสุด .................................................

ระดับน้ำเก็บกักปกติ............................ +155.00 เมตร รทก.

ปริมาตรน้ำที่ระดับเก็บกักปกติ      160 ล้าน ลบ.ม.................

ระดับน้ำต่ำสุด.................................... +142.00 เมตร รทก.

ปริมาตรน้ำที่ระดับต่ำสุด............................... 17 ล้าน ลบ.ม.

ปริมาตรน้ำใช้การได้     143 ล้าน ลบ.ม.       

 

เขื่อน

ประเภทเขื่อน................................................ ลูกรังปนดิน

สูง.............................................................. 32.50 เมตร

ระดับสันเขื่อน....................................... 92.50 เมตร รทก.

ความยาวสันเขื่อน.......................................... 4,250 เมตร

ความกว้างสันเขื่อน............................................... 8 เมตร

ความกว้างฐานเขื่อน.......................................... 170 เมตร

ปริมาตรเขื่อน.............................................. 9 ล้าน ลบ.ม.

 

 

อาคารประกอบ

อาคารระบายน้ำล้นใช้งาน (Service Spillway)

ประเภท ....................................................... Ogee weir

ขนาดยาว.......................................................... 22 เมตร

จำนวน................................................................ 1 ช่อง

ระดับสันฝาย................................................. 87.00 เมตร

อัตราระบายน้ำสูงสุด............................... 260 ลูกบาศก์เมตร

                  รอบปี........................................................

 

อาคารระบายน้ำล้นฉุกเฉิน (Emergency Spillway)

ประเภท.......................................................................

ขนาด..........................................................................

จำนวน.........................................................................

ระดับสันฝาย.................................................................

อัตราระบายน้ำสูงสุด.......................................................

                   รอบปี.......................................................

 

อาคารระบายลงลำน้ำเดิม (River Outlet)

  ประเภท.......................................................................

  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง..................................................

  ชนิด...........................................................................

  ความยาวท่อ.................................................................

  ระดับธรณีท่อ................................................................

  อัตราระบายน้ำสูงสุด.......................................................

  อัตราระบายน้ำสูงสุด(โดยไม่มีผลกระทบด้านท้ายน้ำ).............

 

อาคารบังคับน้ำเข้าคลองชลประทาน (Canal Outlet)

ฝั่งซ้าย

ชนิด...........................................................................

ขนาด..........................................................................

อัตราระบายน้ำสูงสุด.......................................................

  ระดับธรณีท่อ................................................................

 

ฝั่งขวา

ชนิด...........................................................................

ขนาด..........................................................................

อัตราระบายน้ำสูงสุด.......................................................

  ระดับธรณีท่อ................................................................

 

พื้นที่รับประโยชน์

พื้นที่ทั้งหมดของโครงการ................................................

พื้นที่ชลประทาน          110,844 ไร่