ลำดับที่
โทรมาตรลุ่มน้ำ (โทรมาตรเดิมที่อยู่ระหว่างปรับปรุงรวมเข้าโทรมาตรเพื่อการพยากรณ์ น้ำ25 ลุ่มน้ำ
หมายเหตุ
1
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก  
1.1

โทรมาตรปากพนัง http://122.154.18.156/table.php

อยู่ระหว่างปรับปรุง
1.2

โทรมาตรบางนรา http://122.154.18.156/bnr/

อยู่ระหว่างปรับปรุง
1.3

โทรมาตรท่าตะเภา http://122.154.18.156/ttp/

อยู่ระหว่างปรับปรุง
2

ตาปี

 
2.1

โทรมาตรตาปีเก่า 21 สถานี http://122.154.18.124/tapi/report-now.php

อยู่ระหว่างปรับปรุง
2.2

โทรมาตรตาปีใหม่ 7 สถานี http://122.154.18.156/tp/

อยู่ระหว่างปรับปรุง
3

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก

 
3.1

โทรมาตรตะกั่วป่า-ละงู http://202.176.80.242/

อยู่ระหว่างปรับปรุง
3.2

โทรมาตรตรัง-ปะเหลียน http://122.154.18.124/trangpl

อยู่ระหว่างปรับปรุง
4
ภาคอีสาน  
4.1
โทรมาตรลุ่มน้ำเลยhttp://loeitele.rid.go.th/ อยู่ระหว่างปรับปรุง
4.2

โทรมาตรลุ่มน้ำมูลตอนล่าง (อุบล)  http://164.115.134.158/

อยู่ระหว่างปรับปรุง
4.3

โทรมาตรลุ่มน้ำมูลตอนบน (นครราชสีมา)   http://uppermun.rid.go.th/

อยู่ระหว่างปรับปรุง
4.4

โทรมาตรลุ่มน้ำชี  http://202.176.80.178/

อยู่ระหว่างปรับปรุง
4.5

โทรมาตรลุ่มน้ำสงคราม ยาม  http://www.telesongkram.com/

อยู่ระหว่างปรับปรุง
4.6

โทรมาตรลุ่มน้ำห้วยหลวง  http://118.175.32.173/pages/map.aspx

อยู่ระหว่างปรับปรุง
4.7

โทรมาตรลุ่มน้ำลำปาว  http://164.115.134.146/

อยู่ระหว่างปรับปรุง