***สรุปจำนวนสถานีโทรมาตรขนาดใหญ่ (ชั้นดี) 710 สถานีภาคสนาม***

 

>>>>>>>>>>>>>ดำเนินการเสร็จส่งมอบแล้ว 20 โครงการ 334 สถานีภาคสนาม<<<<<<<<<<<<

>>>>>>>>>>>>>>ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ 17 โครงการ 376 สถานีภาคสนาม <<<<<<<<<<<<<

 

**********************************************************************************

 

***สรุปจำนวนสถานีโทรมาตรขนาดเล็ก (ชั้นสาม)***

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>จำนวน 467 สถานีภาคสนาม<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 

***********************************************************************************