เลือกสถานีวัดระดับน้ำทะเล สันดอนเจ้าพระยา บางปะกง(ฉะเชิงเทรา) ป้อมพระจุลฯ ปากพนัง(นครศรีธรรมราช)

ปากน้ำท่าจีน (สมุทรสาคร) เกาะตะเภาน้อย (ภูเก็ต) เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)