ค่าความเค็ม 26 มิ.ย. 62 ค่าความเค็ม (กรัม/ลิตร) แม่น้ำเจ้าพระยาที่กรมชลประทานสามเสน 0.23 ท่าน้ำนนทบุรี 0.23 (มาตรฐานเพื่อการเกษตร ไม่เกิน 2.00 กรัม/ลิตร) สถานนีสูบน้ำสำแล 0.19 (มาตรฐานเพื่อการผลิตน้ำประปา ไม่เกิน 0.50 กรัม/ลิตร) 21