**ขณะนี้เข้าสู่ช่วงการรายงานข้อมูลฤดูฝน 61 (1 พ.ค. 61 - 31 ต.ค . 61 ยกเว้น 6 จังหวัดภาคใต้ เริ่ม 16 มิ.ย. 61 - 28 ก.พ. 62) สำหรับพื้นที่พืชฤดูแล้งที่ยังเก็บเกี่ยวไม่เสร็จ ให้รายงานแยก และให้รายงานผลการเพาะปลูกพืชให้เสร็จสิ้นภายในวันอังคารของทุกสัปดาห์