พื้นที่เพาะปลูกพืชในเขตโครงการชลประทานแม่กลอง

 

นาปี  2552/53

งวดที่  1   (   7 .ค. 52  ) งวดที่  2   (  15 .ค. 52  ) งวดที่  3   (  22 .ค. 52  ) งวดที่  4   (  29 .ค. 52  ) งวดที่  5   (  5 มิ.ย. 52  )
งวดที่  6   (  12 มิ.ย. 52  ) งวดที่  7   (  19 มิ.ย. 52  ) งวดที่  8   (  26 มิ.ย. 52  ) งวดที่  9   (  3 ก.ค. 52  ) งวดที่  10   (  10 ก.ค. 52  )
งวดที่  11   (  17 ก.ค. 52  ) งวดที่  12   (  24 ก.ค. 52  ) งวดที่  13   (  31 ก.ค. 52  ) งวดที่  14  (  7 ส.ค. 52  ) งวดที่  15  ( 14 ส.ค. 52  )
งวดที่  16  ( 21ส.ค. 52  ) งวดที่  17  ( 28 ส.ค. 52  ) งวดที่  18  (  4 ก.ย. 52  ) งวดที่  19  (  11 ก.ย. 52  ) งวดที่  20  (  18 ก.ย. 52  )
งวดที่  21  (  25 ก.ย. 52  ) งวดที่  22  (  2 ต.ค. 52  ) งวดที่  23  (  9 ต.ค. 52  ) งวดที่  24  (  16 ต.ค. 52  ) งวดที่  25  (  22 ต.ค. 52  )
งวดที่  26  (  30 ต.ค. 52  )        

 

นาปรัง  2552/53

งวดที่  1 (   6 พ.ย. 52 ) งวดที่  2 (   13 พ.ย. 52 )   งวดที่  3 (   20 พ.ย. 52  ) งวดที่  4 (   27 พ.ย. 52  ) งวดที่  5 (   4 ธ.ค. 52  )
งวดที่  6 (   11 ธ.ค. 52  ) งวดที่  7 (   18 ธ.ค. 52  ) งวดที่  8 (   25 ธ.ค. 52  ) งวดที่  9 (    8 ม.ค. 53  ) งวดที่  10 (   15 ม.ค. 53  )
งวดที่  11 (   22 ม.ค. 53  ) งวดที่  12 (   29 ม.ค. 53  ) งวดที่  13 (   5 ก.พ. 53  ) งวดที่  14 (  12 ก.พ. 53  ) งวดที่  15 (  19 ก.พ. 53 
งวดที่  16 (  26 ก.พ. 53  งวดที่  17 (  5 มี.ค. 53)  งวดที่  18 (  12 มี.ค. 53)  งวดที่  19 (  19 มี.ค. 53)  งวดที่  20 (  26 มี.ค. 53) 
งวดที่  21 (  2 เม.ย. 53)  งวดที่  22 (  9 เม.ย. 53) งวดที่  23 (  23 เม.ย. 53) งวดที่  24 ( 30 เม.ย. 53) งวดที่  25 ( 7 พ.ค. 53)
งวดที่  26 ( 14 พ.ค. 53) งวดที่  27  ( 27 พ.ค. 53) งวดที่  28 ( 4 มิ.ย. 53) งวดที่  29 ( 11 มิ.ย. 53) งวดที่  30 ( 18 มิ.ย. 53)
งวดที่  31 ( 25 มิ.ย. 53) งวดที่  32 ( 2 ก.ค. 53) งวดที่  33 ( 9 ก.ค. 53) งวดที่  34 ( 16 ก.ค. 53) งวดที่  35 ( 23 ก.ค. 53)
งวดที่  36 (30 ก.ค. 53) งวดที่  37 (6 ส.ค. 53) งวดที่  38 (11 ส.ค. 53) งวดที่  39 (20 ส.ค. 53) งวดที่  40 (27 ส.ค. 53)
งวดที่  41 (3 ก.ย. 53) งวดที่  42 (10 ก.ย. 53) งวดที่  43 (17 ก.ย. 53)    

 

นาปี  2553/54

งวดที่  2 (14 พ.ค. 53)  งวดที่  3 (27 พ.ค. 53)  งวดที่  4 (4 มิ.ย. 53)  งวดที่  5 (11 มิ.ย. 53) 
งวดที่  6 (18 มิ.ย. 53)  งวดที่  7 (25 มิ.ย. 53)  งวดที่  8 (2 ก.ค. 53)  งวดที่  9 (9 ก.ค. 53)  งวดที่  10 (16 ก.ค. 53) 
งวดที่  11(23 ก.ค. 53)  งวดที่  12 (30 ก.ค. 53)  งวดที่  13 (6 ส.ค. 53)  งวดที่  14 (11 ส.ค. 53) งวดที่  15 (20 ส.ค. 53)
งวดที่  16 (27 ส.ค. 53) งวดที่  17 (3 ก.ย. 53) งวดที่  18 (10 ก.ย. 53) งวดที่  19 (17 ก.ย. 53) งวดที่  20 (24 ก.ย. 53)
งวดที่  21 (1 ต.ค. 53) งวดที่  22 (8 ต.ค. 53) งวดที่  23 (15 ต.ค. 53) งวดที่  24 (22 ต.ค. 53) งวดที่  25 (29 ต.ค. 53)
งวดที่  26 (5 พ.ย. 53) งวดที่  27 (12 พ.ย. 53) งวดที่  28 (19 พ.ย. 53) งวดที่  29 (26 พ.ย. 53) งวดที่  30 (3 ธ.ค. 53)

 

นาปรัง  2553/54

 

งวดที่  2 (12 พ.ย. 53)

งวดที่  3 (19 พ.ย. 53)

งวดที่  4 (26 พ.ย. 53)

งวดที่  5 (3 ธ.ค. 53)

งวดที่  6 (9 ธ.ค. 53)
งวดที่  7 (17 ธ.ค. 53)
งวดที่  8 (24 ธ.ค. 53) งวดที่  9 (30 ธ.ค. 53) งวดที่  10 (7 ม.ค. 54)
งวดที่  11 (14 ม.ค. 54) งวดที่  12 (21 ม.ค. 54) งวดที่  13 (28 ม.ค. 54)

งวดที่  14 (4 ก.พ. 54)

งวดที่  15 (11 ก.พ. 54)

งวดที่  16 (17 ก.พ. 54)

งวดที่  17 (25 ก.พ. 54)

งวดที่  18 (4 มี.ค. 54)

งวดที่  19 (11 มี.ค. 54) งวดที่  20 (18 มี.ค. 54)
งวดที่  21 (25 มี.ค. 54) งวดที่  22 (1 เม.ย. 54)   งวดที่  23 (8 เม.ย. 54)    งวดที่  24 (22 เม.ย. 54)      งวดที่  25 (29 เม.ย. 54)   
งวดที่  26 (6 พ.ค. 54)     งวดที่  27 (12 พ.ค. 54 )  งวดที่  28(20 พ.ค. 54 )  งวดที่  29 (27 พ.ค. 54 )  งวดที่  30  (3 มิ.ย. 54 ) 

 

นาปี  2554/55

  งวดที่  2 (12 พ.ค. 54)    งวดที่  3 (20 พ.ค. 54) งวดที่  4 (27 พ.ค. 54) งวดที่  5 (3 มิ.ย. 54)
งวดที่  6 (10 มิ.ย. 54) งวดที่  7 (17 มิ.ย. 54) งวดที่  8 (24 มิ.ย. 54) งวดที่  9 (1 ก.ค. 54) งวดที่  10 (8 ก.ค. 54)
งวดที่  11 (14 ก.ค. 54) งวดที่  12 (22 ก.ค. 54) งวดที่  13 (29 ก.ค. 54) งวดที่  14 (5 ส.ค. 54) งวดที่  15 (11 ส.ค. 54)
งวดที่  16 (19 ส.ค. 54) งวดที่  17 (26 ส.ค. 54) งวดที่  18 (2 ก.ย. 54) งวดที่  19 (9 ก.ย. 54) งวดที่  20 (16 ก.ย. 54)
งวดที่  21 (23 ก.ย. 54) งวดที่  22 (30 ก.ย. 54) งวดที่  23 (7 ต.ค. 54) งวดที่  24 (14 ต.ค. 54) งวดที่  25 (21 ต.ค. 54)
งวดที่  26 (28 ต.ค. 54) งวดที่  27 (4 พ.ย. 54) งวดที่  28 (11 พ.ย. 54) งวดที่  29 (18 พ.ย. 54) งวดที่  30 (25 พ.ย. 54)

 

นาปรัง  2554/55

  งวดที่  2 (11 พ.ย. 54)    งวดที่  3 (18 พ.ย. 54)    งวดที่  4 (25 พ.ย. 54)     งวดที่  5 (2 ธ.ค. 54)     
งวดที่  6 (9 ธ.ค. 54)    งวดที่  7 (16 ธ.ค. 54)    งวดที่  8 (23 ธ.ค. 54)   งวดที่  9 (30 ธ.ค. 54)  งวดที่  10 (6 ม.ค. 55)  
งวดที่  11 (13 ม.ค. 55)   งวดที่  12 (20 ม.ค. 55)   งวดที่  13 (27 ม.ค. 55)   งวดที่  14 (3 ก.พ. 55)  งวดที่  15 (10 ก.พ. 55)  
งวดที่  16 (17 ก.พ. 55)  งวดที่  17 (24 ก.พ. 55)  งวดที่  18 (2 มี.ค. 55) งวดที่  19 (9 มี.ค. 55) งวดที่  20 (16 มี.ค. 55)
งวดที่  21 (23 มี.ค. 55)  งวดที่  22 (30 มี.ค. 55)   งวดที่  23 (5 เม.ย. 55)  งวดที่  24 (12 เม.ย. 55)  งวดที่  25  (20 เม.ย. 55 ) 
งวดที่  26  (27 เม.ย. 55 )  งวดที่  27  (4 พ.ค. 55 )  งวดที่  28  (11 พ.ค. 55 )  งวดที่  29  (18 พ.ค. 55 )  งวดที่  30   (25 พ.ค. 55 )
งวดที่  31  (1 มิ.ย. 55 ) งวดที่  32  (8 มิ.ย. 55 ) งวดที่  33  (15 มิ.ย. 55 ) งวดที่  34  (22 มิ.ย. 55 ) งวดที่  35  (29 มิ.ย. 55 )
งวดที่  36  (6 ก.ค. 55 ) งวดที่  37  (13 ก.ค. 55 ) งวดที่  38  (20 ก.ค. 55 ) งวดที่  39  (27 ก.ค. 55 ) งวดที่  40   (6 ส.ค. 55 )
งวดที่  41   (10 ส.ค. 55 ) งวดที่  42   (17 ส.ค. 55 ) งวดที่  43   (31 ส.ค. 55 ) งวดที่  44   (7 ก.ย. 55 ) งวดที่  45  (14 ก.ย. 55 )

 

นาปี  2555/56

งวดที่  1   (4 พ.ค. 55 )  งวดที่  2   (11 พ.ค. 55 ) งวดที่  3   (18 พ.ค. 55 ) งวดที่  4   (25 พ.ค. 55 ) งวดที่  5   (1 มิ.ย. 55 )
งวดที่  6   (8 มิ.ย. 55 ) งวดที่  7   (15 มิ.ย. 55 ) งวดที่  8   (22 มิ.ย. 55 ) งวดที่  9   (29 มิ.ย. 55 ) งวดที่  10   (6 ก.ค. 55 )
งวดที่  11  (13 ก.ค. 55 ) งวดที่  12  (20 ก.ค. 55 ) งวดที่  13  (27 ก.ค. 55 ) งวดที่  14  (6 ส.ค. 55 ) งวดที่  15  (10 ส.ค. 55 )
งวดที่  16  (17 ส.ค. 55 ) งวดที่  17  (24สก.ค. 55 ) งวดที่  18  (31 ส.ค. 55 ) งวดที่  19  (7 ก.ย. 55 ) งวดที่  20   (14 ก.ย. 55 )
งวดที่  21  (21 ก.ย. 55 ) งวดที่  22  (28 ก.ย. 55 ) งวดที่  23  (5 ต.ค. 55 ) งวดที่  24  (12 ต.ค. 55 ) งวดที่  25  (19 ต.ค. 55 )
งวดที่  26  (26 ต.ค. 55 ) งวดที่  27  (2 พ.ย. 55 ) งวดที่  28  (9 พ.ย. 55 ) งวดที่  29  (16 พ.ย. 55 ) งวดที่  30   (23 พ.ย. 55 )

 

 

นาปรัง  2555/56

งวดที่  1   (9 พ.ย. 55) งวดที่  2   (16 พ.ย. 55) งวดที่  3   (23 พ.ย. 55) งวดที่  4   (30 พ.ย. 55) งวดที่  5   (7 ธ.ค. 55)
งวดที่  6   (14 ธ.ค. 55) งวดที่  7   (21 ธ.ค. 55) งวดที่  8   (28 ธ.ค. 55) งวดที่  9   (4 ม.ค. 56) งวดที่  10   (11 ม.ค. 56)
งวดที่  11  (18 ม.ค. 56) งวดที่  12  (25 ม.ค. 56) งวดที่  13  (1 ก.พ. 56) งวดที่  14  (8 ก.พ. 56) งวดที่  15  (15 ก.พ. 56)
งวดที่  16  (22 ก.พ. 56) งวดที่  17  (1 มี.ค. 56) งวดที่  18  (8 มี.ค. 56) งวดที่  19  (15 มี.ค. 56) งวดที่  20   (22 มี.ค. 56)
งวดที่  21  (29 มี.ค. 56) งวดที่  22  (5 เม.ย. 56) งวดที่  23  (11 เม.ย. 56) งวดที่  24  (19 เม.ย. 56) งวดที่  25  (26 เม.ย. 56)
งวดที่  26  (3 พ.ค. 56) งวดที่  27  (8 พ.ค. 56) งวดที่  28  (15 พ.ค. 56) งวดที่  29  (22 พ.ค. 56) งวดที่  30   (29 พ.ค. 56)
งวดที่  31  (5 มิ.ย. 56) งวดที่  32  (12 มิ.ย. 56) งวดที่  33  (19 มิ.ย. 56) งวดที่  34  (26 มิ.ย. 56) งวดที่  35  (3 ก.ค. 56)
งวดที่  36  (10 ก.ค. 56) งวดที่  37  (17 ก.ค. 56) งวดที่  38  (24 ก.ค. 56) งวดที่  39  (31 ก.ค. 56) งวดที่  40   (7 ส.ค. 56)
งวดที่  41  (14 ส.ค. 56) งวดที่  42  (21 ส.ค. 56) งวดที่  43  (28 ส.ค. 56) งวดที่  44  (4 ก.ย. 56) งวดที่  45  (11 ก.ย. 56)

 

นาปี  2556/57

งวดที่  1   (8 พ.ค. 56) งวดที่  2   (15 พ.ค. 56) งวดที่  3   (22 พ.ค. 56) งวดที่  4   (29 พ.ค. 56) งวดที่  5   (5 มิ.ย. 56)
งวดที่  6   (12 มิ.ย. 56) งวดที่  7   (19 มิ.ย. 56) งวดที่  8   (26 มิ.ย. 56) งวดที่  9   (3 ก.ค. 56) งวดที่  10   (10 ก.ค. 56)
งวดที่  11  (17 ก.ค. 56) งวดที่  12  (24 ก.ค. 56) งวดที่  13  (31 ก.ค. 56) งวดที่  14 (7 ส.ค. 56) งวดที่  15 (14 ส.ค. 56)
งวดที่  16 (21 ส.ค. 56) งวดที่  17 (28 ส.ค. 56) งวดที่  18 (4 ก.ย. 56) งวดที่  19 (11 ก.ย. 56) งวดที่  20 (18 ก.ย. 56)
งวดที่  21 (25 ก.ย. 56) งวดที่  22 (2 ต.ค. 56) งวดที่  23 (9 ต.ค. 56) งวดที่  24 (16 ต.ค. 56) งวดที่  25 (23 ต.ค. 56)
งวดที่  26 (31 ต.ค. 56) งวดที่  27 (7 พ.ย. 56) งวดที่  28 (14 พ.ย. 56) งวดที่  29 (21 พ.ย. 56)  

 

 

นาปรัง  2556/57

งวดที่  1 (7 พ.ย. 56) งวดที่  2 (14 พ.ย. 56) งวดที่  3 (21 พ.ย. 56)   งวดที่  5 (5 ธ.ค. 56)
งวดที่  6 (12 ธ.ค. 56) งวดที่  7 (19 ธ.ค. 56) งวดที่  8 (26 ธ.ค. 56) งวดที่  9 (2 ม.ค. 57) งวดที่  10 (9 ม.ค. 57)
งวดที่  11 (16 ม.ค. 57) งวดที่  12 (23 ม.ค. 57) งวดที่  13 (30 ม.ค. 57) งวดที่  14 (6 ก.พ. 57) งวดที่  15 (13 ก.พ. 57)
งวดที่  16 (20 ก.พ. 57) งวดที่  17 (27 ก.พ. 57) งวดที่  18 (6 มี.ค. 57) งวดที่  19 (13 มี.ค. 57) งวดที่  20 (20 มี.ค. 57)
งวดที่  21 (27 มี.ค. 57) งวดที่  22 (3 เม.ย. 57) งวดที่  23 (10 เม.ย. 57) งวดที่  24 (17 เม.ย. 57) งวดที่  25 (24 เม.ย. 57)
งวดที่  26 (1 พ.ค. 57) งวดที่  27 (8 พ.ค. 57) งวดที่  28 (15 พ.ค. 57) งวดที่  29 (22 พ.ค. 57) งวดที่  30 (29 พ.ค. 57)

 

นาปี  2557/58

งวดที่  1 (8 พ.ค. 57) งวดที่  2 (15 พ.ค. 57) งวดที่  3 (22 พ.ค. 57) งวดที่  4 (29 พ.ค. 57) งวดที่  5 (5 มิ.ย. 57)
งวดที่  6 (12 มิ.ย. 57) งวดที่  7 (19 มิ.ย. 57) งวดที่  8 (26 มิ.ย. 57) งวดที่  9 (3 ก.ค. 57) งวดที่  10 (10 ก.ค. 57)
งวดที่  11 (17 ก.ค. 57) งวดที่  12 (24 ก.ค. 57) งวดที่  13 (31 ก.ค. 57) งวดที่  14 (7 ส.ค. 57) งวดที่  15 (14 ส.ค. 57)
งวดที่  16 (21 ส.ค. 57) งวดที่  17 (28 ส.ค. 57) งวดที่  18 (4 ก.ย. 57) งวดที่  19 (11 ก.ย. 57) งวดที่  20 (18 ก.ย. 57)
งวดที่  21 (25 ก.ย. 57) งวดที่  22 (2 ต.ค. 57) งวดที่  23 (9 ต.ค. 57) งวดที่  24 (16 ต.ค. 57) งวดที่  25 (23 ต.ค. 57)
งวดที่  26 (30 ต.ค. 57) งวดที่  27 (7 พ.ย. 57) งวดที่  28 (14 พ.ย. 57) งวดที่  29 (21 พ.ย. 57) งวดที่  30 (28 พ.ย. 57)

 

นาปรัง 2557/58

งวดที่  1 (7 พ.ย. 57) งวดที่  2 (14 พ.ย. 57) งวดที่  3 (21 พ.ย. 57) งวดที่  4 (28 พ.ย. 57) งวดที่  5 (5 ธ.ค. 57)
งวดที่  6 (12 ธ.ค. 57) งวดที่  7 (19 ธ.ค. 57) งวดที่  8 (26 ธ.ค. 57) งวดที่  9 (2 ม.ค. 58) งวดที่  10 (9 ม.ค. 58)
งวดที่  11 (16 ม.ค. 58) งวดที่  12 (23 ม.ค. 58) งวดที่  13 (30 ม.ค. 58) งวดที่  14 (6 ก.พ. 58) งวดที่  15 (13 ก.พ. 58)
งวดที่  16 (20 ก.พ. 58) งวดที่  17 (27 ก.พ. 58) งวดที่  18 (6 มี.ค. 58) งวดที่  19 (13 มี.ค. 58) งวดที่  20 (20 มี.ค. 58)
งวดที่  21 (27 มี.ค. 58) งวดที่  22 (3 เม.ย. 58) งวดที่  23 (10 เม.ย. 58) งวดที่  24 (17 เม.ย. 58) งวดที่  25 (24 เม.ย. 58)
งวดที่  26 (1 พ.ค. 58) งวดที่  27 (8 พ.ค. 58)      

 

นาปี 2558/59

งวดที่  1 (8 พ.ค. 58) งวดที่  2 (15 พ.ค. 58) งวดที่  3 (22 พ.ค. 58) งวดที่  4 (29 พ.ค. 58) งวดที่  5 (5 มิ.ย. 58)
งวดที่  6 (12 มิ.ย. 58) งวดที่  7 (19 มิ.ย. 58) งวดที่  8 (26 มิ.ย. 58) งวดที่  9 (3 ก.ค. 58) งวดที่  10 (10 ก.ค. 58)
งวดที่  11 (17 ก.ค. 58) งวดที่  12 (24 ก.ค. 58) งวดที่  13 (31 ก.ค. 58) งวดที่  14 (7 ส.ค. 58) งวดที่  15 (14 ส.ค. 58)
งวดที่  16 (21 ส.ค. 58) งวดที่  17 (28 ส.ค. 58) งวดที่  18 (4 ก.ย. 58) งวดที่  19 (11 ก.ย. 58) งวดที่  20 (18 ก.ย. 58)
งวดที่  21 (25 ก.ย. 58) งวดที่  22 (2 ต.ค. 58) งวดที่  23 (9 ต.ค. 58) งวดที่  24 (16 ต.ค. 58) งวดที่  25 (23 ต.ค. 58)
งวดที่  26 (30 ต.ค. 58) งวดที่  27 (4 พ.ย. 58) งวดที่  28 (11 พ.ย. 58) งวดที่  29 (18 พ.ย. 58) งวดที่  30 (25 พ.ย. 58)

 

นาปรัง 2558/59

งวดที่  1 (4 พ.ย. 58) งวดที่  2 (11 พ.ย. 58) งวดที่  3 (18 พ.ย. 58) งวดที่  4 (25 พ.ย. 58) งวดที่  5 (2 ธ.ค. 58)
งวดที่  6 (9 ธ.ค. 58) งวดที่  7 (16 ธ.ค. 58) งวดที่  8 (23 ธ.ค. 58) งวดที่  9 (30 ธ.ค. 58) งวดที่  10 (6 ม.ค. 59)
งวดที่  11 (13 ม.ค. 59) งวดที่  12 (20 ม.ค. 59) งวดที่  13 (27 ม.ค. 59) งวดที่  14 (3 ก.พ. 59) งวดที่  15 (10 ก.พ. 59)
งวดที่  16 (17 ก.พ. 59) งวดที่  17 (24 ก.พ. 59) งวดที่  18 (2 มี.ค. 59) งวดที่  19 (9 มี.ค. 59) งวดที่  20 (16 มี.ค. 59)
งวดที่  21 (23 มี.ค. 59) งวดที่  22 (30 มี.ค. 59) งวดที่  23 (5 เม.ย. 59) งวดที่  24 (12 เม.ย. 59) งวดที่  25 (20 เม.ย. 59)
งวดที่  26 (27 เม.ย. 59) งวดที่  27 (4 พ.ค. 59) งวดที่  28 (11 พ.ค. 59) งวดที่  29 (18 พ.ค. 59) งวดที่  30 (25 พ.ค. 59)

 

 

นาปี 2559/60

งวดที่  1 (4 พ.ค. 59) งวดที่  2 (11 พ.ค. 59) งวดที่  3 (18 พ.ค. 59) งวดที่  4 (25 พ.ค. 59) งวดที่ 5 (1 มิ.ย. 59)
งวดที่ 6 (8 มิ.ย. 59) งวดที่ 7 (15 มิ.ย. 59) งวดที่ 8 (22 มิ.ย. 59) งวดที่ 9 (29 มิ.ย. 59) งวดที่ 10 (6 ก.ค. 59)
งวดที่ 11 (13 ก.ค. 59) งวดที่ 12 (20 ก.ค. 59) งวดที่ 13 (27 ก.ค. 59) งวดที่ 14 (3 ส.ค. 59) งวดที่ 15 (10 ส.ค. 59)
งวดที่ 16 (17 ส.ค. 59) งวดที่ 17 (24 ส.ค. 59) งวดที่ 18 (31 ส.ค. 59) งวดที่ 19 (7 ก.ย. 59) งวดที่ 20 (14 ก.ย. 59)
งวดที่ 21 (21 ก.ย. 59) งวดที่ 22 (28 ก.ย. 59) งวดที่ 23 (5 ต.ค. 59) งวดที่ 24 (12 ต.ค. 59) งวดที่ 25 (19 ต.ค. 59)
งวดที่ 26 (26 ต.ค. 59) งวดที่ 27 (2 พ.ย. 59) งวดที่ 28 (9 พ.ย. 59) งวดที่ 29 (16 พ.ย. 59) งวดที่ 30 (23 พ.ย. 59)

 

นาปรัง 2559/60

งวดที่  1 (9 พ.ย. 59) งวดที่  2 (16 พ.ย. 59)  งวดที่  3 (23 พ.ย. 59) งวดที่  4 (30 พ.ย. 59) งวดที่  5 (7 ธ.ค. 59)
งวดที่  6 (14 ธ.ค. 59) งวดที่  7 (21 ธ.ค. 59) งวดที่  8 (28 ธ.ค. 59) งวดที่  9 (4 ม.ค. 60) งวดที่  10 (11 ม.ค. 60)
งวดที่  11 (18 ม.ค. 60) งวดที่  12 (25 ม.ค. 60) งวดที่  13 (1 ก.พ. 60) งวดที่  14 (8 ก.พ. 60) งวดที่  15 (15 ก.พ. 60)
งวดที่  16 (22 ก.พ. 60) งวดที่  17 (1 มี.ค. 60) งวดที่  18 (8 มี.ค. 60) งวดที่  19 (15 มี.ค. 60) งวดที่  20 (22 มี.ค. 60)
งวดที่  21 (29 มี.ค. 60) งวดที่  22 (5เม.ย. 60) งวดที่  23 (12เม.ย. 60) งวดที่  24 (19เม.ย. 60) งวดที่  25 (26เม.ย. 60)
งวดที่  26 (3พ.ค. 60) งวดที่  27 (10พ.ค. 60) งวดที่  28 (17พ.ค. 60) งวดที่  29 (24พ.ค. 60) งวดที่  30 (31พ.ค. 60)

 

นาปี 2560/61

  งวดที่  2 (12 เม.ย. 60) งวดที่  3 (19 เม.ย. 60) งวดที่  4 (26 เม.ย. 60) งวดที่  5 (3 พ.ค. 60)
งวดที่  6 (10 พ.ค. 60) งวดที่  7 (17 พ.ค. 60) งวดที่  8 (24 พ.ค. 60) งวดที่  9 (31 พ.ค. 60) งวดที่  10 (7 มิ.ย. 60)
งวดที่  11 (14 มิ.ย. 60) งวดที่  12 (21 มิ.ย. 60) งวดที่  13 (28 มิ.ย. 60) งวดที่  14 (5 ก.ค. 60) งวดที่  15 (12 ก.ค. 60)
งวดที่  16 (19 ก.ค. 60) งวดที่  17 (26 ก.ค. 60) งวดที่  18 (2 ส.ค. 60) งวดที่  19 (9 ส.ค. 60) งวดที่  20 (16 ส.ค. 60)
งวดที่  21 (23 ส.ค. 60) งวดที่  22 (30 ส.ค. 60) งวดที่  23 (6 ก.ย. 60) งวดที่  24 (13 ก.ย. 60) งวดที่  25 (20 ก.ย. 60)
งวดที่  26 (27 ก.ย. 60) งวดที่ 27 (4 ต.ค. 60) งวดที่ 28 (11 ต.ค. 60) งวดที่ 29 (18 ต.ค. 60) งวดที่ 30 (25 ต.ค. 60)
งวดที่  31 (1 พ.ย. 60) งวดที่ 32 (8 พ.ย. 60) งวดที่ 33 (15 พ.ย. 60) งวดที่ 34 (22 พ.ย. 60) งวดที่ 35 (29 พ.ย. 60)

 

นาปรัง 2560/61

งวดที่ 1 (8 พ.ย. 60) งวดที่ 2 (15 พ.ย. 60) งวดที่ 3 (22 พ.ย. 60) งวดที่ 4 (29 พ.ย. 60) งวดที่ 5 (6 ธ.ค. 60)
งวดที่ 6 (13 ธ.ค. 60) งวดที่ 7 (20 ธ.ค. 60) งวดที่ 8 (27 ธ.ค. 60) งวดที่ 9 (3 ม.ค. 61) งวดที่ 10 (10 ม.ค. 61)
งวดที่ 11 (17 ม.ค. 61) งวดที่ 12 (24 ม.ค. 61) งวดที่ 13 (31 ม.ค. 61) งวดที่ 14 (7 ก.พ. 61) งวดที่ 15 (14 ก.พ. 61)
งวดที่ 16 (21 ก.พ. 61) งวดที่ 17 (28 ก.พ. 61) งวดที่ 18 (7 มี.ค. 61) งวดที่ 19 (14 มี.ค. 61) งวดที่ 20 (21 มี.ค. 61)
งวดที่ 21 (28 มี.ค. 61) งวดที่ 22 (4 เม.ย. 61) งวดที่ 23 (11 เม.ย. 61) งวดที่ 24 (18 เม.ย. 61) งวดที่ 25 (25 เม.ย. 61)
งวดที่ 26 (2 พ.ค. 61) งวดที่ 27 (9 พ.ค. 61) งวดที่ 28 (16 พ.ค. 61) งวดที่ 29 (23 พ.ค. 61) งวดที่ 30 (30 พ.ค. 61)

 

นาปี 2561/62

งวดที่ 1 (11 เม.ย. 61) งวดที่ 2 (18 เม.ย. 61) งวดที่ 3 (25 เม.ย. 61) งวดที่ 4 (2 พ.ค. 61) งวดที่ 5 (9 พ.ค. 61)
งวดที่ 6 (16 พ.ค. 61) งวดที่ 7 (23 พ.ค. 61) งวดที่ 8 (30 พ.ค. 61) งวดที่ 9 (6 มิ.ย. 61) งวดที่ 10 (13 มิ.ย. 61)
งวดที่ 11 (20 มิ.ย. 61) งวดที่ 12 (27 มิ.ย. 61) งวดที่ 13 (4 ก.ค. 61) งวดที่ 14 (11 ก.ค. 61) งวดที่ 15 (18 ก.ค. 61)
งวดที่ 16 (25 ก.ค. 61) งวดที่ 17 (1 ส.ค. 61) งวดที่ 18 (8 ส.ค. 61) งวดที่ 19 (15 ส.ค. 61) งวดที่ 20 (22 ส.ค. 61)
งวดที่ 21 (29 ส.ค. 61) งวดที่ 22 (5 ก.ย. 61) งวดที่ 23 (12 ก.ย. 61) งวดที่ 24 (19 ก.ย. 61) งวดที่ 25 (26 ก.ย. 61)
งวดที่ 26 (3 ต.ค. 61) งวดที่ 27 (10 ต.ค. 61) งวดที่ 28 (17 ต.ค. 61) งวดที่ 29 (24 ต.ค. 61) งวดที่ 30 (31 ต.ค. 61)
งวดที่ 31 (7 พ.ย. 61) งวดที่ 32 (14 พ.ย. 61) งวดที่ 33 (21 พ.ย. 61) งวดที่ 34 (28 พ.ย. 61) งวดที่ 35 (6 ธ.ค. 61)

 

นาปรัง 2561/62

งวดที่ 1 (7 พ.ย. 61) งวดที่ 2 (14 พ.ย. 61) งวดที่ 3 (21 พ.ย. 61) งวดที่ 4 (28 พ.ย. 61) งวดที่ 5 (6 ธ.ค. 61)
งวดที่ 6 (12 ธ.ค. 61) งวดที่ 7 (19 ธ.ค. 61) งวดที่ 8 (26 ธ.ค. 61) งวดที่ 9 (2 ม.ค. 62) งวดที่ 10 (9 ม.ค. 62)
งวดที่ 11 (16 ม.ค. 62) งวดที่ 12 (23 ม.ค. 62) งวดที่ 13 (30 ม.ค. 62) งวดที่ 14 (6 ก.พ. 62) งวดที่ 15 (13 ก.พ. 62)
งวดที่ 16 (20 ก.พ. 62) งวดที่ 17 (27 ก.พ. 62) งวดที่ 18 (6 มี.ค. 62) งวดที่ 19 (13 มี.ค. 62) งวดที่ 20 (20 มี.ค. 62)
งวดที่ 21 (27 มี.ค. 62) งวดที่ 22 (3 เม.ย. 62) งวดที่ 23 (10 เม.ย. 62) งวดที่ 24 (17 เม.ย. 62) งวดที่ 25 (24 เม.ย. 62)
งวดที่ 26 (1 พ.ค.. 62) งวดที่ 27 (8 พ.ค.. 62) งวดที่ 28 (15 พ.ค.. 62) งวดที่ 29 (22 พ.ค.. 62) งวดที่ 30 (29 พ.ค.. 62)
งวดที่ 31 (5 มิ.ย.. 62) งวดที่ 32 (12 มิ.ย.. 62) งวดที่ 33 (19 มิ.ย.. 62) งวดที่ 34 (26 มิ.ย.. 62) งวดที่ 35 (3 ก.ค.. 62)

 

นาปี 2562/63

งวดที่ 1 (10 เม.ย. 62) งวดที่ 2 (17 เม.ย. 62) งวดที่ 3 (24 เม.ย. 62) งวดที่ 4 (1 พ.ค. 62) งวดที่ 5 (8 พ.ค. 62)
งวดที่ 6 (15 พ.ค. 62) งวดที่ 7 (22 พ.ค. 62) งวดที่ 8 (29 พ.ค. 62) งวดที่ 9 (5 มิ.ย. 62) งวดที่ 10 (12 มิ.ย. 62)
งวดที่ 11 (19 มิ.ย. 62) งวดที่ 12 (26 มิ.ย. 62) งวดที่ 13 (3 ก.ค. 62) งวดที่ 14 (10 ก.ค. 62) งวดที่ 15 (17 ก.ค. 62)
งวดที่ 16 (24 ก.ค. 62) งวดที่ 17 (31 ก.ค. 62) งวดที่ 18 (7 ส.ค. 62) งวดที่ 19 (14 ส.ค. 62) งวดที่ 20 (21 ส.ค. 62)
งวดที่ 21 (28 ส.ค. 62) งวดที่ 22 (4 ก.ย. 62) งวดที่ 23 (11 ก.ย. 62) งวดที่ 24 (18 ก.ย. 62) งวดที่ 25 (25 ก.ย. 62)
งวดที่ 26 (2 ต.ค. 62) งวดที่ 27 (9 ต.ค. 62) งวดที่ 28 (16 ต.ค. 62) งวดที่ 29 (24 ต.ค. 62) งวดที่ 30 (30 ต.ค. 62)
งวดที่ 31 (6 พ.ย. 62) งวดที่ 32 (13 พ.ย. 62) งวดที่ 33 (20 พ.ย. 62) งวดที่ 34 (27 พ.ย. 62) งวดที่ 35 (4 ธ.ค. 62)

 

นาปรัง 2562/63

งวดที่ 1 (6 พ.ย. 62) งวดที่ 2 (13 พ.ย. 62) งวดที่ 3 (20 พ.ย. 62) งวดที่ 4 (27 พ.ย. 62) งวดที่ 5 (4 ธ.ค. 62)
งวดที่ 6 (11 ธ.ค. 62) งวดที่ 7 (18 ธ.ค. 62) งวดที่ 8 (25 ธ.ค. 62) งวดที่ 9 (2 ม.ค. 63) งวดที่ 10 (8 ม.ค. 63)
งวดที่ 11 (15 ม.ค. 63) งวดที่ 12 (22 ม.ค. 63) งวดที่ 13 (29 ม.ค. 63) งวดที่ 14 (5 ก.พ. 63) งวดที่ 15 (12 ก.พ. 63)
งวดที่ 16 (19 ก.พ. 63) งวดที่ 17 (26 ก.พ. 63) งวดที่ 18 (4 มี.ค. 63) งวดที่ 19 (11 มี.ค. 63) งวดที่ 20 (18 มี.ค. 63)
งวดที่ 21 (25 มี.ค. 63) งวดที่ 22 (1 เม.ย. 63) งวดที่ 23 (8 เม.ย. 63) งวดที่ 24 (15 เม.ย. 63) งวดที่ 25 (22 เม.ย. 63)
งวดที่ 26 (29 เม.ย. 63) งวดที่ 27 (7 พ.ค. 63) งวดที่ 28 (13 พ.ค. 63) งวดที่ 29 (20 พ.ค. 63) งวดที่ 30 (27 พ.ค. 63)
งวดที่ 31 (4 มิ.ย. 63) งวดที่ 32 (10 มิ.ย. 63) งวดที่ 33 (17 มิ.ย. 63) งวดที่ 34 (24 มิ.ย. 63) งวดที่ 35 (1 ก.ค. 63)

นาปี 2563/64

งวดที่ 1 (8 เม.ย. 63) งวดที่ 2 (15 เม.ย. 63) งวดที่ 3 (22 เม.ย. 63) งวดที่ 4 (29 เม.ย. 63) งวดที่ 5 (7 พ.ค. 63)
งวดที่ 6 (13 พ.ค. 63) งวดที่ 7 (20 พ.ค. 63) งวดที่ 8 (27 พ.ค. 63) งวดที่ 9 (4 มิ.ย. 63) งวดที่ 10 (10 มิ.ย. 63)
งวดที่ 11 (17 มิ.ย. 63) งวดที่ 12 (24 มิ.ย. 63) งวดที่ 13 (1 ก.ค. 63) งวดที่ 14 (8 ก.ค. 63) งวดที่ 15 (15 ก.ค. 63)
งวดที่ 16 (22 ก.ค. 63) งวดที่ 17 (29 ก.ค. 63) งวดที่ 18 (5 ส.ค. 63) งวดที่ 19 (13 ส.ค. 63) งวดที่ 20 (19 ส.ค. 63)
งวดที่ 21 (26 ส.ค. 63) งวดที่ 22 (2 ก.ย. 63) งวดที่ 23 (9 ก.ย. 63) งวดที่ 24 (16 ก.ย. 63) งวดที่ 25 (23 ก.ย. 63)
งวดที่ 26 (30 ก.ย. 63) งวดที่ 27 (7 ต.ค. 63) งวดที่ 28 (14 ต.ค. 63) งวดที่ 29 (21 ต.ค. 63) งวดที่ 30 (28 ต.ค. 63)
งวดที่ 31 (4 พ.ย. 63) งวดที่ 32 (11 พ.ย. 63) งวดที่ 33 (18 พ.ย. 63) งวดที่ 34 (25 พ.ย. 63) งวดที่ 35 (2 ธ.ค. 63)

 

นาปรัง 2563/64

งวดที่ 1 (4 พ.ย. 63) งวดที่ 2 (11 พ.ย. 63) งวดที่ 3 (18 พ.ย. 63) งวดที่ 4 (25 พ.ย. 63) งวดที่ 5 (2 ธ.ค. 63)
งวดที่ 6 (9 ธ.ค. 63) งวดที่ 7 (16 ธ.ค. 63) งวดที่ 8 (23 ธ.ค. 63) งวดที่ 9 (30 ธ.ค. 63) งวดที่ 10 (6 ม.ค. 64)
งวดที่ 11 (13 ม.ค. 64) งวดที่ 12 (20 ม.ค. 64) งวดที่ 13 (27 ม.ค. 64) งวดที่ 14 (3 ก.พ. 64) งวดที่ 15 (10 ก.พ. 64)
งวดที่ 16 (17 ก.พ. 64) งวดที่ 17 (24 ก.พ. 64) งวดที่ 18 (3 มี.ค. 64) งวดที่ 19 (10 มี.ค. 64) งวดที่ 20 (17 มี.ค. 64)
งวดที่ 21 (24 มี.ค. 64) งวดที่ 22 (31 มี.ค. 64) งวดที่ 23 (7 เม.ย. 64) งวดที่ 24 (14 เม.ย. 64) งวดที่ 25 (21 เม.ย. 64)
งวดที่ 26 (28 เม.ย. 64) งวดที่ 27 (5 พ.ค. 64) งวดที่ 28 (12 พ.ค. 64) งวดที่ 29 (19 พ.ค. 64) งวดที่ 30 (26 พ.ค. 64)
งวดที่ 31 (2 มิ.ย. 64) งวดที่ 32 (9 มิ.ย. 64) งวดที่ 33 (16 มิ.ย. 64) งวดที่ 34 (23 มิ.ย. 64) งวดที่ 35 (30 มิ.ย. 64)

นาปี 2564/65

งวดที่ 1 (21 เม.ย. 64) งวดที่ 2 (28 เม.ย. 64) งวดที่ 3 (5 พ.ค. 64) งวดที่ 4 (12 พ.ค. 64) งวดที่ 5 (19 พ.ค. 64)
งวดที่ 6 (26 พ.ค. 64) งวดที่ 7 (2 มิ.ย. 64) งวดที่ 8 (9 มิ.ย. 64) งวดที่ 9 (16 มิ.ย. 64) งวดที่ 10 (23 มิ.ย. 64)
งวดที่ 11 (30 มิ.ย. 64) งวดที่ 12 (7 ก.ค. 64) งวดที่ 13 (14 ก.ค. 64) งวดที่ 14 (21 ก.ค. 64) งวดที่ 15 (28 ก.ค. 64)
งวดที่ 16 (4 ส.ค. 64) งวดที่ 17 (11 ส.ค. 64) งวดที่ 18 (18 ส.ค. 64) งวดที่ 19 (25 ส.ค. 64) งวดที่ 20 (1 ก.ย. 64)
งวดที่ 21 (8 ก.ย. 64) งวดที่ 22 (15 ก.ย. 64) งวดที่ 23 (22 ก.ย. 64) งวดที่ 24 (29 ก.ย. 64) งวดที่ 25 (6 ต.ค. 64)
งวดที่ 26 (13 ต.ค. 64) งวดที่ 27 (20 ต.ค. 64) งวดที่ 28 (27 ต.ค. 64) งวดที่ 29 (3 พ.ย. 64) งวดที่ 30 (10 พ.ย. 64)
งวดที่ 31 (17 พ.ย. 64) งวดที่ 32 (24 พ.ย. 64) งวดที่ 33 (1 ธ.ค. 64) งวดที่ 34 (8 ธ.ค. 64) งวดที่ 35 (15 ธ.ค. 64)

นาปรัง 2564/65

งวดที่ 1 (10 พ.ย. 64) งวดที่ 2 (17 พ.ย. 64) งวดที่ 3 (24 พ.ย. 64) งวดที่ 4 (1 ธ.ค. 64) งวดที่ 5 (8 ธ.ค. 64)
งวดที่ 6 (15 ธ.ค. 64) งวดที่ 7 (22 ธ.ค. 64) งวดที่ 8 (29 ธ.ค. 64) งวดที่ 9 (5 ม.ค. 65) งวดที่ 10 (12 ม.ค. 65)
งวดที่ 11 (19 ม.ค. 65) งวดที่ 12 (26 ม.ค. 65) งวดที่ 13 (2 ก.พ. 65) งวดที่ 14 (9 ก.พ. 65) งวดที่ 15 (16 ก.พ. 65)
งวดที่ 16 (23 ก.พ. 65) งวดที่ 17 (2 มี.ค. 65) งวดที่ 18 (9 มี.ค. 65) งวดที่ 19 (16 มี.ค. 65) งวดที่ 20 (23 มี.ค. 65)
งวดที่ 21 (30 มี.ค. 65) งวดที่ 22 (6 เม.ย. 65) งวดที่ 23 (13 เม.ย. 65) งวดที่ 24 (20 เม.ย. 65) งวดที่ 25 (27 เม.ย. 65)
งวดที่ 26 (4 พ.ค. 65) งวดที่ 27 (11 พ.ค. 65) งวดที่ 28 (18 พ.ค. 65) งวดที่ 29 (25 พ.ค. 65) งวดที่ 30 (1 มิ.ย. 65)
งวดที่ 31 (8 มิ.ย. 65) งวดที่ 32 (15 มิ.ย. 65) งวดที่ 33 (22 มิ.ย. 65) งวดที่ 34 (29 มิ.ย. 65) งวดที่ 35 (6 ก.ค. 65)

 

นาปี 2565/66

งวดที่ 1 (6 เม.ย. 65) งวดที่ 2 (13 เม.ย. 65) งวดที่ 3 (20 เม.ย. 65) งวดที่ 4 (27 เม.ย. 65) งวดที่ 5 (4 พ.ค. 65)
งวดที่ 6 (11 พ.ค. 65) งวดที่ 7 (18 พ.ค. 65) งวดที่ 8 (25 พ.ค. 65) งวดที่ 9 (1 มิ.ย. 65) งวดที่ 10 (8 มิ.ย. 65)
งวดที่ 11 (15 มิ.ย. 65) งวดที่ 12 (22 มิ.ย. 65) งวดที่ 13 (29 มิ.ย. 65) งวดที่ 14 (6 ก.ค. 65) งวดที่ 15 (13 ก.ค. 65)
งวดที่ 16 (20 ก.ค. 65) งวดที่ 17 (27 ก.ค. 65) งวดที่ 18 (3 ส.ค. 65) งวดที่ 19 (10 ส.ค. 65) งวดที่ 20 (17 ส.ค. 65)
งวดที่ 21 (24 ส.ค. 65) งวดที่ 22 (31 ส.ค. 65) งวดที่ 23 (7 ก.ย. 65) งวดที่ 24 (14 ก.ย. 65) งวดที่ 25 (21 ก.ย. 65)
งวดที่ 26 (28 ก.ย. 65) งวดที่ 27(5 ต.ค. 65) งวดที่ 28(12 ต.ค. 65) งวดที่ 29 (19 ต.ค. 65) งวดที่ 30 (26 ต.ค. 65)
งวดที่ 31 (2 พ.ย. 65) งวดที่ 32 (9 พ.ย. 65) งวดที่ 33 (15 พ.ย. 65) งวดที่ 34 (23 พ.ย. 65) งวดที่ 35 (30 พ.ย. 65)

นาปรัง 2565/66

งวดที่ 1 (9 พ.ย. 65) งวดที่ 2 (15 พ.ย. 65) งวดที่ 3 (23 พ.ย. 65) งวดที่ 4 (30 พ.ย. 65) งวดที่ 5 (7 ธ.ค. 65)
งวดที่ 6 (14 ธ.ค. 65) งวดที่ 7 (21 ธ.ค. 65) งวดที่ 8 (28 ธ.ค. 65) งวดที่ 9 (4 ม.ค. 66) งวดที่ 10 (11 ม.ค. 66)
งวดที่ 11 (18 ม.ค. 66) งวดที่ 12 (25 ม.ค. 66) งวดที่ 13 (1 ก.พ. 66) งวดที่ 14 (8 ก.พ. 66) งวดที่ 15 (15 ก.พ. 66)
งวดที่ 16 (22 ก.พ. 66) งวดที่ 17 (1 มี.ค. 66) งวดที่ 18 (8 มี.ค. 66) งวดที่ 19 (15 มี.ค. 66) งวดที่ 20 (22 มี.ค. 66)
งวดที่ 21 (29 มี.ค. 66) งวดที่ 22 (5 เม.ย. 66) งวดที่ 23 (12 เม.ย. 66) งวดที่ 24 (19 เม.ย. 66) งวดที่ 25 (26 เม.ย. 66)
งวดที่ 26 (3 พ.ค. 66) งวดที่ 27 (10 พ.ค. 66) งวดที่ 28 (16 พ.ค. 66) งวดที่ 29 (24 พ.ค. 66) งวดที่ 30 (31 พ.ค. 66)
งวดที่ 31 (7 มิ.ย. 66) งวดที่ 32 (14 มิ.ย. 66) งวดที่ 33 (21 มิ.ย. 66) งวดที่ 34 (28 มิ.ย. 66) งวดที่ 35 (5 ก.ค. 66)

 

นาปี 2566/67

งวดที่ 1 (5 เม.ย. 66) งวดที่ 2 (12 เม.ย. 66) งวดที่ 3 (19 เม.ย. 66) งวดที่ 4 (26 เม.ย. 66) งวดที่ 5 (3 พ.ค. 66)
งวดที่ 6 (10 พ.ค. 66) งวดที่ 7 (16 พ.ค. 66) งวดที่ 8 (24 พ.ค. 66) งวดที่ 9 (31 พ.ค. 66) งวดที่ 10 (7 มิ.ย. 66)
งวดที่ 11 (14 มิ.ย. 66) งวดที่ 12 (21 มิ.ย. 66) งวดที่ 13 (28 มิ.ย. 66) งวดที่ 14 (5 ก.ค. 66) งวดที่ 15 (12 ก.ค. 66)
งวดที่ 16 (19 ก.ค. 66) งวดที่ 17 (26 ก.ค. 66) งวดที่ 18 (3 ส.ค. 66) งวดที่ 19 (9 ส.ค. 66) งวดที่ 20 (16 ส.ค. 66)
งวดที่ 21 (23 ส.ค. 66) งวดที่ 22 (30 ส.ค. 66) งวดที่ 23 (6 ก.ย. 66) งวดที่ 24 (13 ก.ย. 66) งวดที่ 25 (20 ก.ย. 66)
งวดที่ 26 (27 ก.ย. 66) งวดที่ 27 (4 ต.ค. 66) งวดที่ 28 (11 ต.ค. 66) งวดที่ 29 (18 ต.ค. 66) งวดที่ 30 (25 ต.ค. 66)
งวดที่ 31 (1 พ.ย. 66) งวดที่ 32 (8 พ.ย. 66) งวดที่ 33 (15 พ.ย. 66) งวดที่ 34 (22 พ.ย. 66) งวดที่ 35 (29 พ.ย. 66)

 

นาปรัง 2566/67

งวดที่ 1 (8 พ.ย. 66) งวดที่ 2 (15 พ.ย. 66) งวดที่ 3 (22 พ.ย. 66) งวดที่ 4 (29 พ.ย. 66) งวดที่ 5 (6 ธ.ค. 66)
งวดที่ 6 (13 ธ.ค. 66) งวดที่ 7 (20 ธ.ค. 66) งวดที่ 8 (27 ธ.ค. 66) งวดที่ 9 (3 ม.ค. 67) งวดที่ 10 (10 ม.ค. 67)
งวดที่ 11 (17 ม.ค. 67) งวดที่ 12 (24 ม.ค. 67) งวดที่ 13 (31 ม.ค. 67) งวดที่ 14 (7 ก.พ. 67) งวดที่ 15 (14 ก.พ. 67)
งวดที่ 16 (21 ก.พ. 67) งวดที่ 17 (28 ก.พ. 67) งวดที่ 18 (6 มี.ค. 67) งวดที่ 19 (13 มี.ค. 67) งวดที่ 20 (20 มี.ค. 67)
งวดที่ 21 (27 มี.ค. 67) งวดที่ 22 (3 เม.ย. 67) งวดที่ 23 (10 เม.ย. 67) งวดที่ 24 (17 เม.ย. 67) งวดที่ 25 (24 เม.ย. 67)
งวดที่ 26 (1 พ.ค. 67) งวดที่ 27 (8 พ.ค. 67) งวดที่ 28 (15 พ.ค. 67) งวดที่ 29 (22 พ.ค. 67) งวดที่ 30 (29 พ.ค. 67)
งวดที่ 31 (5 มิ.ย. 67) งวดที่ 32 (12 มิ.ย. 67)      

 

นาปี 2567/68

งวดที่ 1 (10 เม.ย. 67) งวดที่ 2 (17 เม.ย. 67) งวดที่ 3 (24 เม.ย. 67) งวดที่ 4 (1 พ.ค. 67) งวดที่ 5 (8 พ.ค. 67)
งวดที่ 6 (15 พ.ค. 67) งวดที่ 7 (22 พ.ค. 67) งวดที่ 8 (29 พ.ค. 67) งวดที่ 9 (5 มิ.ย. 67) งวดที่ 10 (12 มิ.ย. 67)