ผลก้าวหน้าการปลูกพืชฤดูฝน

และการเลี้ยงปลา-กุ้งในเขตชลประทาน

ปี 2548

งวดที่  1   (  21 พ.ค. 47  ) งวดที่   2   (  28 พ.ค. 47  ) งวดที่   3   (   4 มิ.ย. 47  ) งวดที่   4   (  27 พ.ค. 48  ) งวดที่   5   (  3 มิ.ย. 48  )
งวดที่   6   (  10 มิ.ย. 48  ) งวดที่   7   (  17 มิ.ย. 48  ) งวดที่   8   (  24 มิ.ย. 48  ) งวดที่   9   (  1 ก.ค. 48  ) งวดที่   10   (  8 ก.ค. 48  )
งวดที่   11   (  15 ก.ค. 48  ) งวดที่   12   (  25 ก.ค. 48  ) งวดที่   13   (  29 ก.ค. 48  ) งวดที่   14   (  5 ส.ค. 48  ) งวดที่   15   (  15 ส.ค. 48  )
งวดที่   16   (  19 ส.ค. 48  ) งวดที่   17   (  26 ส.ค. 48  ) งวดที่   18   (  2 ก.ย. 48  ) งวดที่   19   (  9 ก.ย. 48  ) งวดที่   20   (  16 ก.ย. 48  )
งวดที่   21   (  23 ก.ย. 48  ) งวดที่   22   (  30 ก.ย. 48  ) งวดที่   23   (  7 ต.ค. 48  ) งวดที่   24   (  14 ต.ค. 48  ) งวดที่   25   (  21 ต.ค. 48  )
งวดที่   26   (  28 ต.ค. 48  ) งวดที่   27   (  4 พ.ย. 48  )      

 

 

 

 

ปี 2549

งวดที่   1   (  4 พ.ค. 49  ) งวดที่   2   (  15 พ.ค. 49  ) งวดที่   3   (  19 พ.ค. 49  ) งวดที่   4   (  26 พ.ค. 49  ) งวดที่   5   (  2 มิ.ย. 49  )
งวดที่   6   (  8 มิ.ย. 49  ) งวดที่   7   (  16 มิ.ย. 49  ) งวดที่   8   (  23 มิ.ย. 49  ) งวดที่   9   (  30  มิ.ย. 49  ) งวดที่   10   (   7 ก.ค. 49  )
งวดที่   11   (   14  ก.ค. 49  ) งวดที่   12   (   21 ก.ค. 49  ) งวดที่   13   (   28 ก.ค. 49  ) งวดที่   14   (   4 ส.ค. 49  ) งวดที่   15   (   11 ส.ค. 49  )
งวดที่   16   (   18 ส.ค. 49  ) งวดที่   17   (   25 ส.ค. 49  ) งวดที่   18   (   1 ก.ย. 49  ) งวดที่   19   (   8 ก.ย. 49  ) งวดที่   20   (   15  ก.ย. 49  )
งวดที่   21   (   22  ก.ย. 49  ) งวดที่   22   (   29  ก.ย. 49  ) งวดที่   23   (   6 ต.ค. 49  ) งวดที่   24   (   13 ต.ค. 49  ) งวดที่   25   (   20 ต.ค. 49  )

งวดที่   26   (   27 ต.ค. 49  )

งวดที่   27   (   3 พ.ย. 49  )

งวดที่   28   (   10 พ.ย. 49  )

งวดที่   29   (   17 พ.ย. 49  )

งวดที่   30   (   24 พ.ย. 49  )

ปี 2550

งวดที่   1   (  11 พ.ค. 50  ) งวดที่   2   (  18 พ.ค. 50  ) งวดที่   3   (  25 พ.ค. 50  ) งวดที่   4   (  1 มิ.ย. 50  ) งวดที่   5   (  8 มิ.ย. 50  )
งวดที่   6   (  15 มิ.ย. 50  ) งวดที่   7   (  22 มิ.ย. 50  ) งวดที่   8   (  29 มิ.ย. 50  ) งวดที่   9   (   6 ก.ค. 50  ) งวดที่   10  (   13 ก.ค. 50  )
งวดที่   11  (   20 ก.ค. 50  ) งวดที่   12  (   27 ก.ค. 50  ) งวดที่   13  (   3 ส.ค. 50  ) งวดที่   14  (   10 ส.ค. 50  ) งวดที่   15  (   17 ส.ค. 50  )
งวดที่   16  (   24 ส.ค. 50  ) งวดที่   17  (   31 ส.ค. 50  ) งวดที่   18  (   7 ก.ย. 50  ) งวดที่   19  (   14 ก.ย. 50  ) งวดที่   20  (   21 ก.ย. 50  )
งวดที่   21  (   28 ก.ย. 50  ) งวดที่   22  (    5 ต.ค. 50  ) งวดที่   23  (   12 ต.ค. 50  ) งวดที่   24  (   19 ต.ค. 50  ) งวดที่   25  (   26 ต.ค. 50  )

งวดที่   26  (   2 พ.ย. 50  )

งวดที่   27  (   9 พ.ย. 50  )

งวดที่   28  (   16 พ.ย. 50  )

งวดที่   29  (   23 พ.ย. 50  )

งวดที่   30  (   30 พ.ย. 50  )

งวดที่   31  (   7 ธ.ค. 50  )

       

ปี 2551

  งวดที่  2   (  16 พ.ค. 51  ) งวดที่  3   (  23 พ.ค. 51  ) งวดที่  4   (  30 พ.ค. 51  ) งวดที่  5   (  6 มิ.ย. 51  )
งวดที่  6   (  13 มิ.ย. 51  ) งวดที่  7   (  20 มิ.ย. 51  ) งวดที่  8   (  27 มิ.ย. 51  ) งวดที่  9   (   4 ก.ค. 51  ) งวดที่ 10   (   11 ก.ค. 51  )
         
         
         
         
         

ข้อมูล : ฝ่ายสถิติการใช้น้ำชลประทาน โทร. 0-2669-4229 ภายใน 2377