THAI ENG


 
    ประวัติสำนักฯ
    โครงสร้างสำนักฯ
    ทำเนียบผู้บริหาร
    การแบ่งงาน สบอ.
    หน้าที่ความรับผิดชอบ
    อัตรากำลัง

    ข้อมูลสารสนทศภูมิศาสตร์
    กรมทรัพยากรธรณี
    กรมทรัพยากรณ์น้ำ
    กรมอุตุนิยมวิทยา
    กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    สำนักนโยบายและบริหารจัดการน้ำ
         และอุทกภัยแห่งชาติ (สบอช.)

    คลังข้อมูลน้ำ (สสนก.)
    สำนักระบายน้ำ กทม.
    ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
    ศูนย์ติดตามสถานการณ์น้ำ (กฟผ.)
    สำนักงานพัฒนาเทศโนโลยีอาวกาศ
         และภูมิกาศสารสนเทศ (องการมหาชน)
 
 

 
 

 

 
สถิติผู้เข้าชม

1 มกราคม 2556

 

 

 


 
        เรื่อง : สังสรรค์ปีใหม่ 2557
        วัน เวลา : 10 มกราคม 2557
        สถานที่ : ห้องนทีทอง โรงแรมริเวอร์ไซด์

    นายทองเปลว     กองจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารน้ำและอุทกวิทยา เป็นประธาน ในกิจกรรม
สังสรรค์ ปีใหม่ สบอ.2557 ณ.ห้องนทีทอง โรงแรมริเวอร์ไซด์
 
               พัฒนาและออกแบบโดย สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา | 811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300