เรื่อง          : กิจกรรมแปลงสาธิตการใช้น้ำชลประทานอย่างมีประสิทธิภาพกับการปลูกข้าวโดยวิธีโยนกล้า
      วัน เวลา    : 22 สิงหาคม 2556
      สถานที่      : สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 5 (แม่กลองใหญ่)
 
   
   
           วันที่ 22 สิงหาคม 2556 ดร.ทองเปลว  กองจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา พร้อมด้วยนายชัชชม  ชมประดิษฐ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ ผู้อำนวยการศูนย์ หัวหน้าสถานนีฯ หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ KM Team สำนักฯ ร่วมกิจกรรมแปลงสาธิตการใช้น้ำชลประทานอย่างมีประสิทธิภาพกับการปลูกข้าวโดยวิธีโยน และศึกษาดูงานแปลงทดลองสาธิตการปลูกฟักข้าว,การปลูกข้าวไร่,และพืชชนิดต่างๆ ภายในสถานีการทดลองฯ และในการนี้ท่าน ผส.บอ. ได้ให้เกียรติร่วมลงมีโยนกล้าลงในแปลงนาด้วย