เรื่อง          : ประชุมหารือ KM BUDDY
      วัน เวลา    : 18 สิงหาคม 2557
      สถานที่      : สำนักบริหารโครงการ
 
   
   
   
   
   
   
            วันที่ 18 สิงหาคม 2557 นายไกรนิธี รัตนธาดา เลขาคณะทำงานจัดการความรู้ นางสาวณัฏฐพัชร ศุภธนาพันธุ์ ผู้ช่วยเลขา เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุม KM BUDDY และร่วมรับฟังการถอดบทเรียนของสำนักสำรวจ โดย ผชช.ผภ.อาจารย์สุวรรณา ยุวนานนนท์ ณ ห้องประชุมสำนักบริหารโครงการ