เรื่อง          : วันของดีเมืองนรา
      วัน เวลา    : 21 กันยายน 2557
      สถานที่      :
 
   
   
   
   
            วันที่ 21 กันยายน 2557 นายบุญสนอง สุชาติพงศ์ วิศวกรใหญ่ด้านแผนงานและโครงการ พร้อมด้วย นายทวี เต็มญารศิลป์ ผู้ช่วยอธิบดี ได้เดินทางมาเยี่ยมบูธนิทรรศการกรมชลประทานซึ่งจัดขึ้นในงานของดี เมืองนรา โดยมีนายชาญยุทธ ยูงมณีรัตน์ วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานออกแบบ สำนักชลประทานที่17 ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปภาพรวมการจัดบอร์ดนิทรรศการในการนี้ได้รับฟังบรรยายสรุปโครงการไผ่ลืมแล้งและได้เป็นกำลังใจให้แก่ยุวชลกรในพื้นที่โครงการที่มาซักซ้อมการกราบบังคมทูลรายงานแก่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดงานในวันพรุ่งนี้ อนึ่งในปีนี้บูธของกรมชลประทานได้รับรางวัลที่2จากการเข้าร่วมประกวดกว่า30 หน่วยงาน