เรื่อง          : นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) เข้าศึกษาดูงานสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทาน (แม่กลองใหญ่)
      วัน เวลา    : 18 พฤศจิกายน 2557
      สถานที่      : สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทาน (แม่กลองใหญ่)
 
   
   
   
   
           วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) พร้อมด้วยคณะอาจรย์ เข้าเยื่ยมชมศึกษาดูงานในสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 5 (แม่กลองใหญ่)