เรื่อง          : ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน Amhara Desiqn and Supervision Works Enterprise จากรัฐบาลประเทศเอธิโอเปีย
      วัน เวลา    : 4 - 5 สิงหาคม 2558
      สถานที่      : ณ ห้องประชุมกรมชลประทาน ชั้น 3 อาคารอำนวยการ กรมชลประทานสามเสน
 
   
   
   
   
   
   
   
           วันนี้(4 สิงหาคม 2558) นายชัชชม ชมประดิษฐ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน กล่าวต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน Amhara Desiqn and Supervision Works Enterprise จำนวน 15 ท่าน จากรัฐบาลประเทศเอธิโอเปีย มาศึกษาดูงานด้านการก่อสร้างและบริหารจัดการบำรุงรักษาเขื่อนและทรัพยากรน้ำ การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำ ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมกรมชลประทาน ชั้น 3 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน