เรื่อง           : กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านความปลอดภัยเขื่อน
      วัน เวลา     : 27 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00-13.00 น.
      สถานที่      : ห้องน้ำทิพย์ กรมชลประทาน สามเสน
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
        วันนี้ (27 สิงหาคม 2558) เวลา 10.00-13.00 น. ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านความปลอดภัยเขื่อน
และงานมุฑิตาจิต นายสุรสิทธิ์ อินทรประชา ผทว.สอ. และ นายสมภพ สุจริต ผชช.จษ. ๒