เรื่อง           : ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ 2/2559
      วัน เวลา     : 13 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.30-12.00 น.
      สถานที่      : ห้องประชุม 300 ชั้น 3 ตึกศูนย์วิศวกรรมชลประทาน กรมชลประทาน สามเสน
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
        วันนี้ (13 พฤศจิกายน 2558) เวลา 09.30-12.00 น. ทีมงานจัดการความรู้ สบอ.ได้จัดประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่2/2559