เรื่อง           : ประชุมสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ครั้งที่ 1/2559
      วัน เวลา     : 18 ธันวาคม 2558 เวลา 09.30-12.30 น.
      สถานที่      : ห้องประชุม 1 ชั้น 14 อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
        วันนี้ (18 ธันวาคม 2558) เวลา 09.30-12.30 น. สำนักบริหารจัดการน้ำฯ ได้ดำเนินการประชุมสำนักฯ ครั้งที่ 1/2559 โดยมี ดร.ทองเปลว  กองจันทร์ 
ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วน,ผู้อำนวยการศูนย์ฯ,หัวหน้ากลุ่มงาน,หัวหน้าสถานีฯ/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 14 อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน