เรื่อง           : ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ 9/2558 และถ่ายทอดองค์ความรู้ KM ครั้งที่ 6/2558
      วัน เวลา     : 11 กันยายน 2558 เวลา 09.30-12.00 น.
      สถานที่      : ห้องประชุม 1 ชั้น 14 อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน
 
   
   
   
        วันนี้ (11 กันยายน 2558) เวลา 09.30-12.00 น. ทีมงานจัดการความรู้ สบอ.ได้จัดประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่9/2558 และจัดสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้ครั้งที่6 โดยมีหัวข้อในการถ่ายทอด จำนวน 2 องค์ความรู้ คือ [1]โทรวัดน้ำ โดยนายวิชญ์ ศรีวงษา (ตน.บอ.) [2]การสอบเทียบอาคารชลประทาน โดย
นายปกรณ์ สุตสุนทร (ผอช.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง) โดยจัดประชุมและสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 14 อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน