เรื่อง          : วันน้ำโลก
      วัน เวลา    : 22 มีนาคม 2559
      สถานที่      : Bcc Hall Bangkok Convention Centre เซ็นทรัลลาดพร้าว กทม.
 
   
   
   
   
   
           เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน ให้การต้อนรับ
พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมบูธนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานของกรมชลประทาน เนื่องในวันน้ำโลก