เรื่อง          : ร่วมเสวนาเรื่อง "รับมือวิกฤต ร้อน แล้ง ฝน" จัดโดยกรมอุตุนิยมวิทยา(วันอุตุนิยมวิทยาโลก 2559)
      วัน เวลา    : 23 มีนาคม 2559
      สถานที่      : ณ หอประชุมใหญ่ กรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กทม.
 
   
   
   
           เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน เข้าร่วมเสวนาเรื่อง "รับมือวิกฤต ร้อน แล้ง ฝน" จัดโดยกรมอุตุนิยมวิทยา เนื่องในวันอุตุนิยมวิทยาโลก 2559 ณ หอประชุมใหญ่ กรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กทม.