เรื่อง          : ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ร่วมบันทึกเทปรายการ Zoom in
      วัน เวลา    : 24 มีนาคม 2559
      สถานที่      : ช่องทีวีรัฐสภาและทาง www.tvparliament.net
 
   
   
   
   
           เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ร่วมบันทึกเทปรายการ Zoom in ออกอากาศ
วันที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 20.30-21.30 น.ทางช่องทีวีรัฐสภาและทาง www.tvparliament.net