เรื่อง          : นายทองเปลว กองจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน เข้าร่วมเวทีเสวนาสาธารณะในประเด็นสถานการณ์ภัยแล้งโดยภาพรวมของประเทศไทย และแนวทางการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและระยะยาว
      วัน เวลา    : 1 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00 น.
      สถานที่      : สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
 
   
   
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00 น. นายทองเปลว กองจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน เข้าร่วมเวทีเสวนาสาธารณะในประเด็นสถานการณ์ภัยแล้งโดยภาพรวมของประเทศไทย และแนวทางการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและระยะยาว ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ