เรื่อง          : ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่การประปานครหลวง ในหัวข้อ "การบริหารจัดการน้ำและแนวทางเชิงรุกของการประปานครหลวง"
      วัน เวลา    : 23 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00-12.00 น.
      สถานที่      : โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ห้องแม่จิก 2 ชั้น 2
 
   
   
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่การประปานครหลวง ในหัวข้อ "การบริหารจัดการน้ำและแนวทางเชิงรุกของการประปานครหลวง" ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ห้องแม่จิก 2 ชั้น 2