เรื่อง          : การประชุมความร่วมมือ ไทยเกาหลี เกี่ยวกับคุณภาพน้ำและการบริหารจัดการน้ำ เจ้าพระยา ท่าจีน
      วัน เวลา    : 23 กุมภาพันธ์ 2559
      สถานที่      : ห้องประชุมศูนย์ประมวล ฯ ชั้น 2 กรมชลประทานสามเสน
 
   
   
   
   

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 59 การประชุมความร่วมมือ ไทยเกาหลี เกี่ยวกับคุณภาพน้ำและการบริหารจัดการน้ำ เจ้าพระยา ท่าจีน ณ.ห้องประชุมศูนย์ประมวล ฯ ชั้น 2 กรมชลประทานสามเสน โดยมี ผส.บอ. เป็นประธาน