เรื่อง          : ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในเขตอ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
      วัน เวลา    : 4 มีนาคม 2559
      สถานที่      : ตอ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
 
   
   
วันที่ 4 มีนาคม 2559 พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในเขตอ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาและนายชิดชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 กรมชลประทาน ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำในเขต อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา