เรื่อง          : ผส.บอ. เข้าร่วมรายการมองรัฐสภาในประเด็น แนวทางการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ
      วัน เวลา    : 4 กุมภาพันธ์ 2559 09.05-09.55 น.
      สถานที่      : สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยและทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
 
   
   
   
   
           วันนี้(4 กุมภาพันธ์ 2559) 09.05-09.55 น. ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน เข้าร่วมรายการมองรัฐสภา ในประเด็น แนวทางการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยและทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ออกอากาศด้วยระบบดิจิตอลช่อง 10 รวมถึงทางสถานีวิทยุรัฐสภา ที่ FM 87.5 เมกกะเฮิรตซ์ และ AM 1071 กิโลเฮิรตซ์ และทางเว็บไซต์ที่ www.tvparliament.net