เรื่อง          : นายเลิศชัย ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ร่วมพูดคุยในรายการ เดินหน้าประชารัฐ
      วัน เวลา    : 24 พฤษภาคม 2559
      สถานที่      : ห้องประชุมศูนย์ประมวลและวิเคราะห์สถารณ์น้ำ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร
 
   
วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 นายเลิศชัย ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ร่วมพูดคุยในรายการ เดินหน้าประชารัฐ โดยมี อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา และโฆษกกรมทรัพยากรน้ำ เป็นผู้ร่วมสนทนา ในรายการ ผ่านทางช่อง NBT