เรื่อง          : ประชุมร่วมกับสำนักการระบายน้ำ กทม. เพื่อร่วมกันพิจารณาวางแผนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง
      วัน เวลา    : 23 มิถุนายน 2559
      สถานที่      : -
 
   
   

 

   

ช่วงบ่ายวันที่ 23 มิถุนายน 2559  ดร.ทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยนายเลิศชัย ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญ(ด้านจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา) เดินทางไปประชุมร่วมกับสำนักการระบายน้ำ กทม. เพื่อร่วมกันพิจารณาวางแผนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง เพื่อเตรียมการรองรับสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนของปีนี้