เรื่อง          : เข้าร่วมประชุมการติดตามผลโครงการนำร่องระบบติดตามสถานการณ์เพื่อการบริหารจัดการน้ำ
      วัน เวลา    : 7 กรกฎาคม 2559 
      สถานที่      : -
 
   
   

 

ช่วงบ่ายวันที่ 7 กรกฎาคม 2559  นายเลิศชัย  ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ได้เข้าร่วมประชุมการติดตามผลโครงการนำร่องระบบติดตามสถานการณ์เพื่อการบริหารจัดการน้ำ  โดย ดร.ทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธาน  ซึ่งกรมชลประทาน ได้ทำการศึกษาภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างกรมชลประทานกับหน่วยงาน KRC จากประเทศเกาหลีใต้ ในการทำวิจัยร่วมกันเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำอย่างชาญฉลาด Smart Water Management