เรื่อง          : นายเลิศชัย ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน ร่วมพูดคุยประเด็นสถานการณ์น้ำฤดูฝนและแนวทางการจัดการน้ำของกรมชลประทาน
      วัน เวลา    : 26 กันยายน 2559 เวลา 19.15 น.
      สถานที่      : สถานีโทรทัศน์ TNN24
 
   
   

 

วันที่ 26 กันยายน 2559 เวลา 19.15 น. นายเลิศชัย ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน ร่วมพูดคุยประเด็นสถานการณ์น้ำฤดูฝนและแนวทางการจัดการน้ำของ                   กรมชลประทาน ในรายการ ขยายข่าว ทิน โชคกมลกิจ ทางสถานีโทรทัศน์ TNN24