เรื่อง          : นายเลิศชัย ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา  กรมชลประทาน ร่วมพูดคุยในรายการ ประเด็นเป็นข่าว เรื่องการติดตามสถานการณ์น้ำและการจัดการน้ำฤดูฝนของกรมชลประทาน
      วัน เวลา    : 28 กันยายน 2559
      สถานที่      :สถานีโทรทัศน์รัฐสภา
 
   
   

 

 

วันที่ 28 กันยายน 2559 นายเลิศชัย ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา                กรมชลประทาน ร่วมพูดคุยในรายการ ประเด็นเป็นข่าว เรื่องการติดตามสถานการณ์น้ำและการจัดการน้ำ             ฤดูฝนของกรมชลประทาน เวลา 20.15 น. ทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา