เรื่อง          : นายเลิศชัย ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน ให้สัมภาษณ์ประเด็น "สถานการณ์น้ำฤดูฝนและการบริหารจัดการน้ำของ กรมชลประทาน "
      วัน เวลา    : 28 กันยายน 2559 เวลาประมาณ 16.30 น.
      สถานที่      : สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
 
   
   

 

วันที่ 28 กันยายน 2559 เวลาประมาณ 16.30 น. นายเลิศชัย ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน ให้สัมภาษณ์ประเด็น "สถานการณ์น้ำฤดูฝนและการบริหารจัดการน้ำของ กรมชลประทาน " ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7