เรื่อง          : "สู้น้ำแล้ง" รายการ "เดินหน้าประชารัฐ"
      วัน เวลา    : 3 มีนาคม 2559 เวลา 21.00 น.
      สถานที่      : ออกอากาศทางช่อง NBT
 
   
   
   
           ผส.บอ. , อธิบดีกรมฝนหลวง และรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ร่วมพูดคุยในประเด็น "สู้น้ำแล้ง" ในรายการ "เดินหน้าประชารัฐ" ออกอากาศทางช่อง NBT วันที่ 3 มีนาคม 2559 เวลา 21.00 น.