เรื่อง          : ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในเขต อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
      วัน เวลา    : 4 มีนาคม 2559
      สถานที่      : อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
 
   
   
   
   
           เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในเขตอ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โดยมีดร.ทองเปลว กองจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาและนายชิดชนก สมประเสริฐ
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 กรมชลประทาน ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตอ.ด่านขุนทด