เรื่อง          : บันทึกเทปโทรทัศน์ รายการ "เดินหน้าปฏิรูป" ประเด็น "ทางออกปัญหาภัยแล้ง"
      วัน เวลา    : 4 มีนาคม 2559
      สถานที่      : ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง 11 ถนนวิภาวดีรังสิต)
 
   
   
   
   
           ดร.ทองเปลว กองจันทร์ (ผส.บอ.) ร่วมทำการบันทึกเทปโทรทัศน์ รายการ "เดินหน้าปฏิรูป" ในประเด็น "ทางออกปัญหาภัยแล้ง" เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง 11 ถนนวิภาวดีรังสิต)