เรื่อง          : บันทึกเทปโทรทัศน์รายการ"ตอบโจทย์ ไทยพีบีเอส"ประเด็น กางแผน "รับมือ"ภัยแล้ง 2559 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน
      วัน เวลา    : 8 มีนาคม 2559
      สถานที่      : ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 12.00-22.30 น.
 
   
   
   
   
           เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 นายทองเปลว กองจันทร์ (ผส.บอ.) ร่วมกับตัวแทนของการประปานครหลวง(ปน.)และการประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)ได้ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการ"ตอบโจทย์ ไทยพีบีเอส"ในประเด็น กางแผน "รับมือ"ภัยแล้ง 2559 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 12.00-22.30 น. ดำเนินรายการโดยคุณจีรชาดา เอี่ยมรัศมี