เรื่อง          : แถลงข่าว เรื่องการบูรณาการข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำแบบครบวัฎจักรน้ำ เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งฯ
      วัน เวลา    : 14 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 น.
      สถานที่      : ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 14 อาคารวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
           เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 น. นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร นายสงกรานต์ อักษร
รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายวิชาการ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ โฆษกกรมชลประทาน เปิดการแถลงข่าว เรื่องการบูรณาการข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำแบบครบวัฎจักรน้ำ ระหว่างกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กรมชลประทาน และกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งของประเทศไทย ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 14 อาคารวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ