เรื่อง          : พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ พร้อมด้วยนายสุเทพ น้อยไพโรจน์ อธิบดีกรมชลประทาน
                         เดินทางไปติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง
      วัน เวลา    : 18 มีนาคม 2559
      สถานที่      : อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
 
   
   
   
   
   
   
           พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ พร้อมด้วยนายสุเทพ น้อยไพโรจน์ อธิบดีกรมชลประทาน เดินทางไปติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี โดยนายกรัฐมนตรี ได้ทำพิธีมอบเอกสารสิทธิ์ สปก.ให้กับราษฎรในพื้นที่อ.เพ็ญ เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ไม่มีที่ดินทำกินได้ใช้ประโยชน์ต่อไป