เรื่อง           : สบอ.สานสัมพันธ์ สังสรรค์ปีใหม่ 2559
      วัน เวลา     : 29 มกราคม 2559
      สถานที่      : ห้องน้ำทิพย์ สโมสรกรมชลประทาน สามเสน กทม.
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
        วันนี้ (29 มกราคม 2559) สบอ.จัดงาน สบอ.สานสัมพันธ์ สังสรรค์ปีใหม่ 2559 ณ ห้องน้ำทิพย์ สโมสรกรมชลประทาน สามเสน กทม.