เรื่อง          :นายอัศนัย เหลืองทา หัวหน้าหน่วยสำรวจฯ จังหวัดเชียงใหม่ และนายกฤษดา ถาปัน หัวหน้าหน่วยสำรวจฯ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของทั้งสองหน่วย เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือสถานการณ์น้ำปีนี้
ที่สถานีต่างๆ ที่ไหลมายังตัวเมืองเชียงใหม่
      วัน เวลา    : 13 กรกฎาคม 2559
      สถานที่     : จังหวัดเชียงใหม่