เรื่อง          : นายสมคิด สะเภาคำ ผอช.ภาคเหนือตอนบน เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2559 โดยมีนายสายชล เกตุเพชร ปอ.อช.ภาคเหนือตอนบน, นายปรีชา แย้มเยื้อน วป.อช.ภาคเหนือตอนบน และเจ้าหน้าที่ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน
      วัน เวลา    : 15 กรกฎาคม 2559
      สถานที่     : วัดกู่คำ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่