เรื่อง          : นายเฉลิมพล จอมคำ หัวหน้าหน่วยสำรวจฯ จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยสำรวจฯ จังหวัดเชียงราย ติดตั้งโทรมาตรขนาดเล็ก
      วัน เวลา    : 15 กรกฎาคม 2559
      สถานที่     : สถานี G.9 น้ำแม่สรวย บ้านกระเหรี่ยงทุ่งพร้าว ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย