เรื่อง          : สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 4 (สามชุก)ร่วมกับ สำนักงานชลประทานที่ 12 ร่วมกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
      วัน เวลา    : 29 เมษายน 2559
      สถานที่     : โรงเรียนวัดวัดสิงห์ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

วันที่ 29 เมษายน 2559 สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 4 (สามชุก) ร่วมกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ร่วมกับ สำนักงานชลประทานที่ 12 ณ โรงเรียนวัดวัดสิงห์ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท