เรื่อง          : ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา เข้าร่วมงาน Startup Thailand 2016 และร่วมจัดบูธ "แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri Map)
      วัน เวลา    : 28 เมษายน 2559 -1 พฤษภาคม 2559
      สถานที่     : ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา เข้าร่วมงาน Startup Thailand 2016 และร่วมจัดบูธ "แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri Map) ระหว่างวันที่ 28 เมษายน 2559 -1 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร