เรื่อง          : นายสมภพ อินต๊ะรักษา ผอช.ภาคเหนือตอนล่างเปิดการประชุมประจำเดือน และทำการแนะนำ นาย อาทิตย์ ปัญโญ นักอุทกวิทยาปฏิบัติการ ประจำศูนย์ภาคเหนือตอนล่าง
      วัน เวลา    : 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
      สถานที่     : ศูนย์อุทกวิทยาภาคเหนือตอนล่าง